Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips samtykke til fjerning og gjenvinning av fire plattformer på Ekofisk-feltet, Ekofisk 2/4 H, Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 FTP og Ekofisk 2/4 Q.

Uenighet om hvorvidt personell på tungløftfartøy skal omfattes av petroleumsregelverket når innretningene fjernes har vært sentralt i saksbehandlingen.

I et brev til ConocoPhillips, er Ptil klare på forutsetningen for samtykket:

«Petroleumsloven og Arbeidsmiljøloven, med underliggende HMS-forskrifter, gjelder for alle som deltar i petroleumsvirksomhet om bord på en innretning, uansett hvilke oppgaver de har der, og uansett hvor lang tid de er der. Dette inkluderer fjerningsarbeid utført om bord på en innretning av mannskap fra et HLV (heavy lift vessel, red.anm.), som omtalt i søknaden.»

Beskrivelsen av arbeidet som Hereema-personellet skal utføre om bord på tre av innretningene tyder på at disse vil være av så kort varighet at det ikke vil representere noen konkret konflikt med petroleumsregelverkets arbeidstidsregler.

Arbeidet som Hereema-personell skal utføre om bord på 2/4 A er mer omfattende, og Ptil mener derfor at det er et potensiale for konkret konflikt med petroleumsregelverkets arbeidstidsregler, avhengig av hvor lang tid operasjonen tar.

«Per i dag er detaljene i denne operasjonen fortsatt under planlegging, men er foreløpig anslått å vare i cirka 17 dager fra HLV ankommer 2/4 A til avreise.»

Ptil sin avgjørelse kan påklages.

Forrige artikkelTross klager; Statoil slipper å stasjonere SAR-helikopter i Brønnøysund
Neste artikkelStraks ferdig med Statoil-kontrakt

1 kommentar

  1. Norsk arbeidstid ja.
    Men ConocoPhillips Skandinavia AS skal påse at alt arbeid om bord på innretningene i forbindelse med fjerningsaktivitetene på Eko2/4 A, 2/4 H, 2/4 Q og 2/4 FTP planlegges og vil bli utført i henhold til petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med underliggende HMS-forskrifter, herunder krav til arbeidstid, jf. rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften.
    Lønn, skatt og like vilkår som andre på NCS.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR