H.M. Kongen har utnevnt Administrerende direktør Lars Arne Takla, Sandnes til Kommandør av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for sin innsats for norsk petroleumsvirksomhet.

Lars Arne Takla
Foto: ConocoPhillips

Ordensrådet har i sin vurdering lagt stor vekt på hans innsats i restruktureringen av Ekofisk for å møte de nye utfordringer petroleumsvirksomheten står overfor.

Vektlagt er også betydningen av hvordan selskapet under hans ledelse har håndtert sine oppgaver på norsk sokkel og at ConocoPhillips har valgt å styre store deler av sin virksomhet i Europa og Afrika fra Tananger i Rogaland.

Hans forbilledlige måte å styre forskning og utvikling på har bidratt til å styrke og videreutvikle det norskbaserte petroleumsmiljøet og sette oljenorge på verdenskartet.

Overrekkelsen av dekorasjonen vil finne sted fredag 11. november 2005.

Forrige artikkelNy rådgiver for olje- og energiministeren
Neste artikkelVil beskytte lønnsomme arbeidsplasser

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR