Olje- og energidepartementet (OED) har nedsatt en ekspertgruppe som skal arbeide med å begrense kostnadene og øke lønnsomheten ved boring på norsk sokkel.

Ekspertgruppen er sammensatt med representanter fra ressurs- og sikkerhetsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, olje- og riggselskaper og analysemiljøer.

Vil øke utvinningen
De fleste boringer på norsk sokkel gjøres i dag fra flyttbare fartøyer og bruken av disse er økende. Manglende tilgang på borekapasitet begrenser muligheten til å realisere tidskritiske ressurser.

– Det er svært viktig å gjennomføre alle tiltak som kan realisere tidskritiske ressurser og øke utvinningen på norsk sokkel. God riggtilgang er helt sentralt for å få til dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Lansert i fjor sommer
Forslaget om en ekspertgruppe ble lansert i Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 (2010-2011)). I meldingen ble det presentert en politikk for å realisere petroleumspotensialet på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet til gruppen skal bidra til å begrense kostnadene og øke lønnsomheten ved boring på norsk sokkel.

– Boring av brønn er viktig for å realisere potensialet på sokkelen. Jeg har store forventninger til arbeidet til ekspertgruppen. Nye tiltak på dette feltet kan ha betydelig påvirkning på inntektene til fellesskapet. Ekspertgruppen er satt sammen av svært kompetente personer som har både mye kunnskap og erfaring om dette temaet, sier Borten Moe.

Ekspertgruppen består av:
• Eivind Reiten – Leder, næringslivsleder og tidligere olje- og energiminister.
• Magne Ognedal – Direktør, Petroleumstilsynet (Ptil).
• Bente Nyland – Direktør, Oljedirektoratet (OD).
• Frode Alfheim – Nestleder,Industri Energi.
• Gro Brækken – Administrerende direktør, Oljeindustriens Landsforening (OLF).
• Jon Jacobsen – Chief Procurement Officer, Statoil.
• Tore Holm – Vice President, Shell.
• Dag Omre – Regional Director, Centrica.
• Jakob Korsgaard – Managing Director, Maersk Drilling Norge.
• Kristin Færøvik – Divisjonsdirektør Offshore, Bergen Group.
• Whenche Nistad – Administrerende direktør, Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK).
• Mimi Berdal – Advokat.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR