Eldor AS har inngått en langsiktig rammeavtale med Total E&P Norge for leveranse av prosjekter, modifikasjoner og tjenester for blant annet integrerte sikkerhets- og kontrollsystemer, telekommunikasjonssystemer, driftsoptimaliseringer, digitalisering og integrerte og fjernstyrte operasjoner.

Rammeavtalen er et resultat av et mangeårig samarbeid og leveranser til Martin Linge-prosjektet og vil sikre Eldor en god posisjon som bidragsyter når Martin Linge skal settes i produksjon og videre driftes fra operasjonssenteret på Dusavik.

Avtalen åpner også for at Total E&P Norge kan benytte seg av Eldor sine tjenester utenom Martin Linge.

– Vi ser frem til et godt samarbeid fremover. Eldor har vært ansvarlig for utformingen og implementeringen av de tekniske løsningene og samhandlingsmodellene for operasjonssenteret i Dusavik, og det blir en gevinst for kunden å kunne spille på disse erfaringene og vår kompetanse når de nå skal ta dette i bruk, sier Torbjørn Rørtvedt, kundeansvarlig for Total E&P Norge.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR