Ansatte over 60 år har den største nedgangen i sykefraværet, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Men blant kvinner og menn i begynnelsen av 20-årene stiger sykefraværet.,NTB

Yngre arbeidstakere er mer sykemeldt enn før, men totalt var sykefraværet noe mindre i andre kvartal i år enn i tilsvarende periode i fjor.

Totalt gikk sykefraværet ned fra 6,6 til 6,5 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.
Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 5,8 til 5,7 prosent, mens det egenmeldte fraværet var uendret på 0,8 prosent.

– Utviklingen er den samme nå som ved forrige måling og forhåpentligvis vil vi kunne se en ytterligere bedring framover som følge av at det nå stilles økte krav til aktivitet tidlig i sykemeldingstiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Økt fravær blant unge
Kvinner over 45 år hadde mindre sykefravær i andre kvartal i år enn i samme periode i fjor, men blant yngre kvinner økte fraværet. Blant kvinner i alderen 16-19 år økte fraværet med 5,4 prosent. Blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år var økningen på 3,2 prosent.
Også blant menn i aldersgruppen 20-24 økte fraværet (2,4 prosent). Blant menn i de øvrige aldersgrupper gikk sykefraværet ned.

Mer enn halvparten av sykefraværstilfellene skyldes muskel- og skjelettlidelser eller psykiske lidelser. De to gruppene sto for 60 prosent av alle tapte dagsverk i andre kvartal 2007.
Sykefraværet er fortsatt høyest i helse- og sosialtjenestene med 8,1 prosent. Det er uendret fra annet kvartal 2006.

Kan reduseres
Arbeids- og velferdsdirektøren mener det er mulig å redusere lengden på fraværet som skyldes muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

– Men da må arbeidet tilrettelegges og den sykemeldte få tilbud om rask oppfølging og eventuell behandling tidligst mulig, sier Tor Saglie.

Vestfold, Hedmark, Oslo og Sogn og Fjordane har den største nedgangen med 5 prosent hver, mens Møre og Romsdal, Oppland og Nord-Trøndelag har en liten økning. Finnmark har fortsatt høyest sykefravær med 7,7 prosent og Rogaland det laveste med 4,4 prosent.

Forrige artikkelLO truer med storstreik
Neste artikkelBellona-Hauge skyr SV-Halvorsen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR