Emergy Exploration AS har blitt prekvalifisert av Olje- og energidepartementet (OED) som rettighetshaver på norsk sokkel.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

Emergy Exploration er et uavhengig oppstrøms olje- og gasselskap med fokus på norsk sokkel.

Selskapet ble etablert våren 2011 og har i dag en organisasjon med tolv medarbeidere. Hovedkontoret til Emergy Exploration ligger i Bergen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR