Det er et stort behov for pålitelige gassdetektorer i offshoreindustrien. Disse har vært basert på pellet resistors, og har fungert OK. Crowcons nye detektor, IREX-detektor, derimot, er infrarød, rask, vedlikeholdsfri og kompatibel.

NYTT BLANT GAMMELT: Crowcons
nye IREX-detektor passer som
hånd i hanske med eksisterende
systemr (foto: CROWCON)
FERDIG MONTERT: Infrarødt er
fremtiden, mener Crowcon og
AJG (foto: AJG)

bytte ut gamle detektorer offshore og onshore kan fort bli en dyr affære, da det som oftest blir behov for å trekke om store lengder kabler, bytte sensorer og kontrollpaneler. Crowcons nye gassdetektorserie, IREX, vil komme slike hindre til livs. Serien plukker opp metan, butan, propan og en rekke andre hydrokarboner, og er spesialdesignet for oljeindustrien.

Det er attraktivt nok i seg selv, men det som kanskje taler like mye til dens fordel, er at den er kompatibel med eksisterende og eldre kontrollsystemer -og paneler. Festeanordninger og strømbehov er også designet for retrofit-installasjon, noe som kutter kostnader og senker terskelen for utbyttinger betraktelig.

Laget for oppgraderinger
– Den største forskjellen på denne detektoren og en ordinær IR gassdetektor er at denne er spesielt utviklet for oppgradering av gamle gassdeteksjonssystemer med pellistorer. IREX trenger kun 3 V som driftspenning, og IREX genererer et mV signal tilbake til kontrollpanelet tilsvarende et mV signal fra en pellistor, forklarer Morten Jaavall, servicesjef for AJ Gassdeteksjon, til Oilinfo Weekend. AJ Gassdeteksjon er offisiell forhandler av Crowncons produkter på det norske markedet.

– IREX har ikke sinter-element. Dette er viktig med tanke på sikkerheten.
Et sinter-element kan bli tilsmusset og forurenset, noe som vil føre til at gassen ikke trenger igjennom elementet, og en lekkasje vil ikke bli oppdaget, legger han til.

Som ny, lenge.
Forurensing og tilskitning av sinter-elementer er et klassisk problem for pellistor-detektorer. Crowcon sier deres infrarøde teknologi ikke vil ha det samme problemet i det hele tatt, og lover ti års levetid under konstant bruk. Dette fordi linser er ikke-eksisterende, og rutinene for vedlikehold vil dermed kreve minimalt.

– Ved og bytte ut gamle gassensorer med nye IR detektorer reduserer man vedlikeholdskostnadene betraktelig. En IR detektor har en vesentlig lengre levetid sammenlignet med en pellistor, og er også mye mer stabil på nullpunktet, forklarer Morten Jaavall.

Crowcon IREX åpner også for fjernstyrte tester, ved at man via en integrert flow adaptor kan tilføre testgass rett inn i værhuset detektoren befinner seg i. Etter gjennomført test, kan man så fjernstyre nødvendig kalibrering.

– Vi sikter oss inn mot offshoremarkedet, men også industri på land har mange installasjoner som trenger oppgradering, legger Jaavall til.

Flere norske offshoreinstallasjoner har tross alt etter hvert detektorer modne for pensjonstilværelsen, mens snikende gass aldri hviler.

Denne saken er hentet fra Oilinfo Weekend . Oilinfo Weekend er vårt ukentlige, mailbaserte nyhetsbrev som oppsummerer ukens nyheter og bringer frem menneskene bak nyhetene i oljebransjen. I tillegg presenterer vi mat/vin stoff, offshore-været og golftips.

Her bestiller du abonnement på Oilinfo Weekend . Tjenesten er gratis!
Weekend-redaksjonen kan tipses på magnus@oilinfo.no


Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR