(Aberdeen) SPE Offshore Europe er over for i år, og de mange norske delegatene og besøkende pakker ventiler, rør og modeller ned igjen med en god følelse for morgendagen.

I Aberdeen: Magnus Birkenes og Line Njaa Viste

INVITERENDE: Petrobras´Tuerte Amaral Rolim
(Alle foto: Magnus Birkenes)

2009-utgaven av Europas største olje- og gassmesse var ingen stor suksess. Til tross for rekordmange deltagere, utstillere og land representert, var messen i seg selv preget av særdeles dårlig planlegging og gjennomføring, og det ble ikke hjulpet av både dårlig vær og en offshorebransje som mer eller mindre lå med en hånd i bakken.

årets utgave var en langt mer lystig affære. Ikke veldig mye var forandret rent messeteknisk; skottene sliter fortsatt med å organisere en stabil internettilkobling, tidsriktig informasjon, effektive taxikøer og standsmessige toalettfasiliteter, men det ble fort glemt av en bransje som ser fram mot rekordinvesteringer i årene fremover.

Norge og Storbritannia merker også at våre nær 50 år med offshorevirksomhet tiltrekker seg stadig flere representanter fra voksende markeder som ønsker å ta del i den Nordsjøutsprungne teknologifloraen. Det er en velkommen tillitserklæring.

Tettere sammen
– Stavanger og Aberdeen har alltid hatt et godt samarbeid innen offshoresegmentet, og de siste to tiårene har vi sett dette bli bedre og bedre. Dette er noe vi ønsker å bygge videre på, sa Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Traavik, under en mottagelse i regi av Norwegian-British Chamber of Commerce (NBCC) og Greater Stavanger denne uken.

– Det er forbausende å se at det for 20 år siden, da Nordsjøproduksjonen var vesentlig høyere, var færre besøkende enn det er i dag, med fallende produksjon og høyt press. I 2009 var det 48.000 besøkende, i år er det forventet å komme mer enn 53.000, sa Aberdeens Lord Provost, eller ordfører, Peter Stephen. Det er kanskje litt feil å se det fra den vinkelen, ettersom en stor del av de ekstra besøkende nå kommer fra voksende energinasjoner (som India, Kina, Brasil og Nigeria) fremfor de smått falmede (Norge og Storbritannia), men utsagnet var likevel betegnende for optimismen blant politikerne til stede, som alle syntes enige om at norsk og britisk sokkel står skulder til skulder med blikket fremover.

Man ser stadig flere aktiviteter krysse sokkelgrensene, og den fallende oljeproduksjonen, Aldous/Avaldsnes eller ikke, er felles for alle land med grense til Nordsjøen. Det betyr omstillinger, bedre samarbeid og nye tanker.

Det felles politiske budskapet fra panelet på mottagelsen, som inkluderte både ordførere, ambassadører, analytikere og bransjetopper, sammenfalt godt med det presidenten i NBCC uttalte til PetroMedia på messens siste dag: I nedgangstider er det ingenting som er viktigere enn samhold og felles interesser.

Forutsigbarhet og innovasjon
Det politiske aspektet var dog på langt nær bare konsentrert rundt Nordsjøen og norsk-britiske forhold. Det overordnede temaet under årets konferanse var » Securing Safe, Smart, Sustainable Supply.», og fokuset var således på godt operatørskap, økt utvinning og teknologiske fremskritt for å sikre stabil energitilgang.

Fokuset var tydeligvis aktuelt, for en undersøkelse gjennomført på messen i regi av rådgivningsekspertene GL Noble Denton viste at hele 74 prosent av messedeltagerne frykter at manglende satsing på forskning skal gi raske, negative utslag for en allerede kostnadspresset bransje.

Dypt vann og mye portugisisk
Andre tunge fokus var på utvinning på dypt vann og vanskelig tilgjengelig ressurser. Dyptvannsproblematikken hadde sågar fått tildelt en egen messehall. Den var kanskje ikke den største, mest tilgjengelige eller tettest befolkede, men den var likevel et godt sted å treffe sentrale aktører innen dypvannsmarkedet.

Snakker man dypt vann og vanskelige forhold, kommer man også sjelden utenom den voksende energigiganten Brasil, som var tungt tilstede både mannskapsmessig og på talerstolen.

Blant annet inntok Executive Manager for det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras, Tuerte Amaral Rolim, talerstolen på messens siste dag, og hans budskap var klart: Petrobras trenger hjelp. Hans mange tall på manglende utstyr, planlagte investeringer, kritiske kompetansegap og teknologiske utfordringer var musikk i ørene til mange av de oppmøtte leverandørrepresentantene.

Les mer om de mange mulighetene i grønt, gult og blått i utgave 05/11 av vårt anerkjente bransjemagasin PetroNews, som kommer på gaten medio november.

Hva med alle på gølvet?

Over: Per Morten Haarr, Region Stavanger (Foto: Line Viste)
Under: F.v: Henning Førde og Geir Melhus, TCO
(Foto: Line Viste)
Over: Tore Gjøse, Pump Tech (Foto: Line Viste)
Under: F.v: Kenneth Samuelsen, Dagfinn Thunestvedt og
Morten Sivertsen, Framo (Foto: Line Viste)
F.v: Tom Norland og Trond Kvasnens, PTC (Foto: Line Viste)

Noen vil garantert komme tilbake, mens andre rynker på nesa i tvil. Opplevelsene og inntrykkene til utstillerne på siste messedag viste seg å være delte.

Region Stavanger hadde stand på Offshore Europe for første gang, og deres opplevelse var udelt positiv:

– Vi har fått veldig godt utbytte av konferansen. Jeg drar hjem med konkrete konferanser og møter vi kan få lagt til Stavanger, og en rekke muligheter for økt aktivitet for Stavangerregionen på det internasjonale møtemarkedet. Jeg har hatt både gode forhåndsavtalte møter, men også godt utbytte av de møtene som har skjedd mer ad hoc, sier Sales Manager Convention, Per Morten Haarr, og nevner blant annet SPE Arctic & Extreme Environments Technical Conference 2013 som eksempel på mulige konferanser til Stavangerregionen.

Haarr er særlig fornøyd med å ha vært tilknyttet den norske kommersielle paviljongen.

– Her har vi god tilgang på gode møterom, hvor det er flott å ha med kunder. Med god mat og nærhet til de andre norske utstillerne gir det et perfekt grunnlag for nettverksbygging. Vi vil gjerne tilbake hit neste gang, sier Haarr.

Henning Førde, salgssjef i brønnteknologiselskapet TCO, slutter seg til jubeltoget:

– Jeg vil si at vi har fått ti ganger så stort utbytte som på forrige ONS. Riktig nok har vi ikke fått henvendelser fra noen norske, men pågangen er veldig bra for vår internasjonale drift, særlig i Storbritannia og Midtøsten, sier Førde, og får støtte fra kollega og standmakker Geir Melhus.

Ikke like bra for alle
Tore Gjøse, driftsjef i pumpe- og hydraulikkfirmaet Pump Tech trillet terningen til midt på treet. Selskapet pleier også å være til stede ved ONS, OTD i Bergen og har også deltatt på messer i Australia.

– Dette er tredje gang vi har stand her, og det er sånn passe greit for vår del. Jeg opplever at det er vel så mange som kommer til standen for å selge noe til meg, som for å høre om våre produkter og tjenester. Ellers treffer man mange av de andre lokale selskapene, og det er bra at vi får knyttet relasjoner til hverandre, sier Gjøse.

Han får støtte fra de som stod på stand for Framo, et par «gater» bortenfor.

– Det har vært greit nok. Det viktigste er å være til stede. Vi har muligens vært litt uheldige med plasseringen i enden av en hall, men ONS er uansett mye større og viktigere for vår del, sier områdesalgssjef Morten Sivertsen.

For tekonologiselskapet PTC er det naturlig å stille på stand i en av deres «andre hjembyer»:

– Vi har hatt det kjempebra. Vi har lansert vår nye teknologi og en ny software, og har fått enorm respons på standen vår. Det er tredje gangen vi er her, og vi er med neste gang også. Siden vi har kontor her i Aberdeen, er ikke jakten på de nye kundene det viktigste på denne messen. Vårt fokus her er å beholde de kundene vi allerede har, sier administrerende direktør Tom Norland.

De offisielle besøks- og representasjonstallene for SPE Offshore Europe 2011 er forventet å lande på over 42.000 besøkende (konferansen var én dag kortere i 2011 enn i 2009) og rundt 1.500 utstillere fordelt på massive 25.000 kvadratmeter.

Utfordringen er allerede spilt over til ONS 2012.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR