Luftfartstilsynet utvider flygeforbudet til også å gjelde helikoptertypen AS332L2 –

Kort tid etter ulykken innførte Luftfartstilsynet et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Luftfartstilsynet har besluttet at flygeforbudet skal utvides til å gjelde for helikoptertypen AS332L2

I etterkant av den tragiske helikopterulykken med Super Puma fredag 29.april ved Turøy utenfor Bergen, har norske og britiske luftfartsmyndigheter samarbeidet tett.

Begge myndighetene har vært samstemt i sin tilnærming til situasjonen. Kort tid etter ulykken iverksatte begge myndigheter restriksjoner for å hindre at operatører benytter Airbus EC225LP for flyging med passasjerer.

Både Luftfartstilsynet og britiske myndigheter har nå blitt enige om å utvide flygeforbudet til også å omfatte AS332L2 Super Puma helikopter inntil ytterligere informasjon er tilgjengelig.

Les om helikopterulykken her: HMS og Beredskap

Beslutningen om å utvide flygeforbudet er basert på de nære likheter mellom de to helikoptertypene. Ingen av disse helikoptertypene kan benyttes, verken i Norge eller i Storbritannia, for kommersiell flyging med passasjerer. Flygeforbudet gjelder ikke for flyging i forbindelse med søk og redning.

Ulykken er fortsatt under etterforskning av Statens havarikommisjon. Luftfartstilsynet og britiske myndigheter vil holde tett kontakt med alle helikopteroperatører offshore, og vil fortsatt følge situasjonen nøye.

Helikoptertypen AS332L2 er ikke i bruk i Norge i dag. Luftfartstilsynet har likevel besluttet å iverksette flygeforbud for helikoptertypen for å sikre at helikoptertypen ikke uten videre tas i bruk i Norge.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelVil slå sammen INTSOK og INTPOW
Neste artikkelOljeprisen fortsetter oppover etter lagertall

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR