Partnerne i Johan Castberg lisensen har besluttet å modne prosjektet vider mot endelig investeringsbeslutning neste år.

– Veien til beslutning om videreføring/DG2 har vært lang for Johan Castberg, men nå har vi endelig nådd et viktig delmål for å kunne realisere prosjektet, sier Knut Gjertsen, som er ny prosjektdirektør for Johan Castberg.

Nå som DG2 er besluttet, går startskuddet for forprosjektering (FEED) av de ulike byggeklossene i prosjektet. I tillegg starter arbeidet med å utarbeide hovedkontraktene i prosjektet og de viktigste utstyrsleveransene.

Johan Castberg skal skape ringvirkninger lokalt og regional

Til Petro.no sier Prosjektdirektør Nina K. Jonassen fra Petro Artic at det er viktig å bidra til at det skapes ringvirkninger både regionalt, men også i nord. Petro Artic jobber kontinuerlig for at nord norske miljøer skal være en viktig del av leverandørkjeden også i dette prosjektet. Vi jobber for å styrke ringvirkningene nå når Johan Castberg ser ut til å realiseres. Vi kartlegger mulighetene blant våre medlemsbedrifter og ønsker at flest mulige av disse er med når prosjektet settes i gang.

Prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina K. Jonassen under Nordområdekonferansen (Foto: Sølve Mala)
Prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina K. Jonassen under Nordområdekonferansen (Foto: Sølve Mala)

 

Ny fase i Johan Castberg prosjektet

Prosjektet går nå inn i en fase der forprosjekteringen (FEED) og anskaffelsesprosessene starter. På Johan Castberg ventes det investeringer på 50-60mrd, hvorav norske leveranser er beregnet til 29mrd. Av dette igjen regner en med at ca 1,7 milliarder vil tilfalle lokale og regionale leverandører. Bare i prosjektfasen venter en 23000 sysselsatte. I driftsfasen vil det være behov for 1200 sysselsatte over 30 år, og 300 av disse ventes å komme fra regionen.
I tillegg vil det være ca 1,5-2mrd i årlige driftskostnader, hvorav 400 millioner leveres fra nord.

Johan Castberg viktig for den videre utvikling av norsk sokkel.

– Johan Castberg-prosjektet kan bli et viktig prosjekt for videreutviklingen av norsk sokkel og nordområdene. Feltet vil bidra til betydelige skatteinntekter. I tillegg vil utviklingen og driften av feltet gi nye muligheter for både norsk og nordnorsk industri, sa Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge tidligere i år

En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang viser at Johan Castberg-prosjektet som har et investeringsanslag på mellom 50-60 mrd NOK, kommer til å utgjøre en betydelig del av investeringsnivået for norsk sokkel i perioden 2018-2022.

– Johan Castberg-feltet kommer til å produsere i over 30 år, og det er i den lange produksjonsfasen de største ringvirkningene fra prosjektet skapes. Castberg vil skape betydelige aktiviteter for norsk leverandørselskaper og gi ringvirkninger i Nord-Norge, både i utbyggings- og i driftsfasen. I et normalt driftsår vil Johan Castberg-feltet generere 1200 årsverk i Norge. 300 av årsverkene er forventet å være i Nord-Norge.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelVil bygge 20 rigger de neste ti årene
Neste artikkelOpec tror på økt oljeetterspørsel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR