Dramatisk nedgang i det globale energimarkedet det siste halvåret til tross; fortsatt økonomisk vekst i Asia, med Kina og India som lokomotiv, vil bidra til økt energietterspørsel de neste 20 årene, viser ”BP Energy Outlook 2035.” Rapporten, som publiseres årlig av BP, er en av de mest komplette og pålitelige oversiktene over verdens energimarked, kanskje særlig for olje- og gassindustrien. Den ser på langsiktige energitrender og utarbeider prognoser for verdens energimarkeder for de neste to tiårene, g den nye utgaven ble lansert i dag i London av Spencer Dale, BPs group chief economist, og BPS toppsjef Bob Dudley.

– Etter tre år med høy og tilsynelatende stabil oljepris, er nedgangen de siste månedene en kraftig påminnelse om at kontinuerlig endring er normen i energimarkedene, sa Spencer Dale, ifølge en melding fra BP.

– Det er viktig at vi ser forbi den kortsiktige volatiliteten for å identifisere mer langsiktige trender i tilbud og etterspørsel som trolig vil påvirke energisektoren de neste 20 årene, og dermed bidra med informasjon til de strategiske valgene både industrien og styresmaktene må ta.


Kina blir største oljeforbruker
Ifølge rapporten forventes etterspørselen etter olje å øke med ca. 0,8 prosent per år frem til 2035. Økningen vil kun komme fra land utenfor OECD; oljeforbruket i OECD toppet seg i 2005 og forventes å falle til 1986-nivå innen 2035. Innen 2035 vil Kina sannsynligvis ha overtatt rollen som den største enkeltforbruker av olje på verdensbasis.

Videre forventes det at det vil ta flere år før det nåværende svake oljemarkedet, som i stor grad skyldes sterk vekst i produksjonen av ukonvensjonell- og skiferolje i USA, er på samme nivå som før. I 2014 økte USAs oljeproduksjon med 1,5 millioner fat per dag som følge av skiferoljeproduksjon, den største økningen på ett år i USAs historie. På lengre sikt vil veksten i skiferolje avta og vi vil igjen få større produksjon fra Midtøsten, sier rapporten.

Innen 2030-årene vil USA antakelig være selvforsynt med olje, etter å ha importert 60 prosent av den totale etterspørselen så sent som i 2005.

Gass vinner, kull taper
For Norge varmer det å høre at det av fossile brensler vil bli størst etterspørsel etter naturgass i perioden frem til 2035. Etterspørselen forventes å øke med 1,9 prosent i året, og kommer hovedsaklig fra Asia. Rundt halvparten av dette vil dekkes av økt konvensjonell gassproduksjon, hovedsaklig i Russland og Midt-Østen, og halvparten vil komme fra skifergass. Innen 2035 vil Nord-Amerika, som nå står for nesten all produksjon av skifergass på verdensbasis, fremdeles produsere rundt tre-fjerdedeler av all produksjon.

Kull har vært vekstvinner det siste tiåret, drevet av etterspørsel fra Kina. Nå spår rapporten at kull vil være det fossile brenselet som øker minst, med bare 0,8 prosent per år, noe bak olje. Endringen drives av tre faktorer: moderat og mindre energiintensiv vekst i Kina; innvirkning av lover og regler for bruk av kull både i USA og Kina; og stor tilgang på gass som bidrar til å erstatte kull til strømforsyning.
LNG blir markedsleder
Ifølge rapporten vil større etterspørsel etter gass føre til økt gasshandelen på tvers av regioner, og tidlig på 2020-tallet vil den asiatiske stillehavsregionen ha overtatt Europas rolle som den største nettoimportørregionen av gass. Fortsatt vekst i skifergass vil også føre til at Nord-Amerika vil gå over fra å være en nettoimportør til nettoeksportør av gass.

Økningen i gasshandelen vil i svært stor grad dekkes gjennom økning i leveranser av flytende naturgass (LNG). LNG-produksjonen vil øke dramatisk i resten av dette tiåret, med en vekst på nesten 8 prosent i året frem til 2020. Det innebærer også at innen 2035, vil LNG ha overtatt for rørledninger som den mest dominerende formen for gasshandel.

Den økte LNG-handelen vil føre til bedre sammenkoblede og integrerte gassmarkeder og høyere priser på verdensbasis, samt betydelig mer variasjon i gassforsyninger til forbrukerregioner som Europa og Kina.
Fortsatt høyere CO2-utslipp
Ikke alt er like positivt i årets rapport: De globale CO2-utslippene frem til 2035 basert på en vurdering av energimarkedene og den mest sannsynlige utviklingen i CO2-regelverket. Anslagene viser at utslippene vil øke med 1 prosent i året frem til 2035, eller med 25 prosent i denne perioden. Dette er betydelig høyere enn det som er anbefalt av forskere som vist i f.eks. IEAs “450 Scenario.”

Lavere CO2-utslipp vil kreve betydelige ekstratiltak fra styresmaktene, i tillegg til de tiltak som en allerede har tatt i betraktning. Rapporten påpeker at det vil bli nødvendig med flere forskjellige tiltak, inkludert tiltak som fører til en hensiktsmessig global CO2-pris, som igjen gir insentiver til at alle gjør det de kan for å møte verdens økte energietterspørsel på en bærekraftig måte.

 

 

Forrige artikkelFlere kutt i Aker Solutions
Neste artikkelJa til mer Aasta-leting

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR