Olje- og energidepartementet ble tidligere i år bedt om å avgjøre deler av vilkårene for å knytte Fenja-funnet til Njord-plattformen.

Årsaken er at partene ikke selv klarte å komme til enighet.

OED konkluderte med at Njord sine økonomiske krav har vært urimelige høye og må reduseres betraktelig.

Departementet vedtok følgende:

  • Et eventuelt redusert driftskostnadsbidrag fra eksisterende bruker, Hyme, kan ikke kreves dekket.
  • Njord kan ikke nå kreve deling av driftskostnader tre år før produksjonen på Njord er ulønnsom.
  • Njord kan ikke kreve at Fenja tar en andel av investeringskostnadene slik det er foreslått.

Engie har nå klaget på vedtaket, men klagen er begrenset til det første punktet.

«Bidrag til dekning av utgifter er i alle tilfeller en faktisk inntekt for eier av infrastruktur og resultatet for eier vil være det samme som om det var tariffinntekter som ble redusert som følge av ny tredjepart. Tapt dekningsbidrag til driftsutgifter må i lys av dette likestilles med reduserte tariffinntekter», skriver Engie i sin klage. 

Forrige artikkeleDrilling tar sine digitale brønner til Russland
Neste artikkelUrimelige krav fra plattformeiere må ikke få velte nye utbygginger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR