Eni skal bore tre ekstra brønner på Goliat

Eni har planer om å booste produksjonen på Goliat ved å bore tre nye infill-brønner på feltet. 

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Goliat FPSO vil snart produsere fra tre forskjellige reservoar: Kobbe og Realgrunnen, som begge inngikk i utbyggingsplanen for feltet og er i produksjon, samt Snadd, som er under utbygging.

Men etter tilknytningen av Snadd-reservene vil det fortsatt være ledige brønnplasser i eksisterende bunnrammer, og strømningsrørene og FPSO-en har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ytterligere væske.

Og det er denne kapasiteten eierne nå ønsker å utnytte:

«Formålet med aktiviteten er å optimalisere produksjonen ved å bore tre nye brønner i begynnelsen av 2018 fra ledige brønnplasser i eksisterende bunnrammer til Kobbe- og Realgrunnen-reservoarene og bruke strømningsrørene for produksjon til FPSO-en», skriver Eni Norge i et brev til Olje- og energidepartementet.

Eni Norge har riggen Scarabeo 8 på kontrakt fram til oktober i år, så den rekker ikke å bore de tre nye brønnene på sin nåværende kontrakt. 


Alt om vedlikehold, reaktivering og vinterisering av rigger på éndagskonferansen Petrolive: Riggvedlikehold 3. oktober i Bergen.

Se program og meld deg på her!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR