Etter en samlet vurdering, anser Ptil at pålegget som innebar stans av Goliat-feltet, nå er etterkommet.

Det betyr at Eni Norge kan gjenoppta produksjonen.

Pålegget ble gitt etter et tilsyn rettet mot el-sikkerheten, der det ble påvist alvorlige brudd på regelverket.

Ptil besluttet å gjennomføre en verifikasjon relatert til pålegget før produksjonen på Goliat kunne gjenopptas. Verifikasjonen ble gjennomført 23. og 24. november

Ptil ba samtidig Eni om å ta initiativ til et møte for å presentere sine planer for gjenopptagelse av produksjonen. Statoil ble bedt om å delta i dette møtet for å presentere hvilke tiltak de, som rettighetshaver, har gjort for å ivareta sitt påseansvar.

Møtet ble avholdt 6. desember 2017.

«På bakgrunn av informasjon vi har mottatt fra Eni og Statoil, sammen med vår egen verifikasjon og samlede vurderinger, anser vi at pålegget nå er etterkommet. Det betyr at vi ikke har innvendinger mot at Eni gjenopptar produksjonen på Goliat», skriver Ptil i en pressemelding.

Tilsynet understreker samtidig at deres verifikasjon «ikke innebærer noen godkjenning av utstyr eller sikkerhetssituasjonen.» Og at «Eni, sammen med Statoil, er ansvarlig for sikkerheten på Goliat.»

Forrige artikkelEn person bekreftet omkommet i ulykken på Tambar
Neste artikkelNå er Aasta Hansteen like høy som Eiffeltårnet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR