Enis Bønna-prospekt kan være en elefant, ifølge bransjeorganisasjonen Petro-Arctic. Slår brønnen til, kan det bety et funn på over en milliard fat. Flere andre sitter også med prospekter av Skrugard-størrelse.

SKAL BORE FOR SUPERMAJOR: «West Phoenix»
skal bore Norvarg-prospektet for operatør Total.
(Foto: SEADRILL)

Ifølge tall fra Petro Arctic kan Enis to planlagte boringer i Barentshavet, på prospektene Bønna og Salina, inneholde til sammen over 1.500 millioner fat oljeekvivalenter.

Før helgen skrev Oilinfo at Goliat-operatør Eni har planer om å bore en letebrønn i lisens PL533, nabolisensen til det lovende Skrugard-funnet Statoil gjorde før helgen.

Les mer om Salina her.

Ifølge tall fra Petro Arctic kan Salina inneholde 500 millioner fat oljeekvivalenter, men organisasjonen har enda større forventninger til Enis planlagt boring på Bønna-prospektet. Bønna ligger i lisens 529, omtrent 100 kilometer vest av Vannøya i Troms. Ifølge Dagens Næringsliv skal denne lisensen ha potensielt store strukturer, og om det største reservoaret er intakt, er det ifølge Petro Arctic snakk om reserver i milliardklassen, men organisasjonen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til tallene. Eni har gitt uttrykk for at de håper å få boret denne brønnen i 2011, men at den kan gli over i 2012.

Også Lundin har planer om å bore flere brønner i Barentshavet framover. Det første prospektet som bores blir trolig Skalle, i lisens 438. Letebrønnen 7120/1-3 skal bores av «Transocean Leader», og det har blitt anslått at dette prospektet kan inneholde 250 millioner fat oljeekvivalenter. Dette er tilsvarende den øvre delen av Statoils anslag for Skrugard.

Selskapet har også, som Oilinfo skrev i forrige uke, planer for Juksa og Snurrevad i lisens 490. Her opererer en med et brutto anslag på 380 millioner fat oljeekvivalenter.

Les mer om Juksa og Snurrevad her.

Supermajorene har foreløpig glimret med sitt fravær i den norske delen av Barentshavet, men det er også i ferd med å snu nå. Total har planer om å bore letebrønnen 7225/3-1 i lisens 535, på prospektet Norvarg med «West Phoenix». Ifølge en av lisenspartnerne forventer en at prospektet kan inneholde 270 millioner fat oljeekvivalenter, med en funnsannsynlighet på rundt 50 prosent, mens en av de andre lisenspartnerne oppgir et ressursanslag på mellom 80 og 160 millioner fat oljeekvivalenter.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR