Italienske Eni har levert inn Plan for utbygging og drift (PUD) for Marulk, som blir det første egenopererte feltet til selskapet i Norge som vil komme i produksjon. Feltet krever 4 milliarder i investeringer.

Selskapet har også planer om å bygge ut Goliat-feltet, hvor PUD ble godkjent tidligere i år. Produksjonsstart på Marulk er satt til andre kvartal 2012, og feltet skal knyttes til FPSO-en på Norne. Selskapet har satt i gang prosessen med å få tak i subseautstyr, og ifølge en pressemelding skal Eni dele ut gjenstående kontrakter i løpet av året.

MARULK: Bygges ut soom en subsea tie-back til
Norne, men med mulighet for flere felt i
nærheten. (Ill.: ENI)

– Hovedkontrakten på utstyr er gitt til FMC Technologies på Kongsberg, men det gjenstår en del kontrakter på service-siden, sier Andreas Wulff, kommunikasjonssjef hos Eni Norge, til Oilinfo.

Flere milliarder igjen
FMC-kontrakten er verdt 360 millioner kroner, og det betyr at det er over 3,5 milliarder kroner igjen i kontrakter. Blant annet gjelder dette kontrakter for subsea installasjon og tie-in, flow-line installasjon, pipeline produksjon og engineering, fleksible stigerør i tillegg til topside modifikasjon på Norne. Også kontrakten for boring gjenstår, og den er etter det Oilinfo kjenner til også planlagt delt ut gjennom en eksisterende rammeavtale med Statoil.

Eni er operatør for Marulk, med en andel på 20 prosent. Statoil har en andel på 50 prosent, mens DONG har en andel på 30 prosent. Statoil er også en såkalt «active development partner» på feltet, og tar seg derfor av flere av kontraktene og arbeidet som skal gjøres i forbindelse med utbyggingen. Blant annet vil en hel del av arbeidet i forbindelse med utbyggingen være innenfor rammeavtaler som Statoil allerede har inngått.

– Vi vil ha et overordnet ansvar for hele prosessen, men i og med at dette er en tilkobling til en eksisterende installasjon, er det naturlig at Statoil har en aktiv rolle, sier Wulff til Oilinfo.

Mulighet for flere felt
Feltet ligger i Norskehavet, 30 kilometer sørvest for Norne, hvor havdypet er 365 meter. Feltet er et gass- og kondensatfelt, som skal produsere gjennom to brønner. På rørledningen til Norne er det dog et t-stykke som gjør at andre ressurser i området kan kobles til røret, og Eni har et annet funn i samme lisens som Marulk som tilknyttingskandidat.

– Det er et oljefunn som ligger rett nord for Norne, innenfor samme lisens, som det er muligheter for å utnytte. Derfor har vi lagt inn dette t-stykket i planen, forteller Wulff.

Feltet er anslått til å inneholde 73 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Dette er veldig spennende tider for Eni. Selv om Goliat har fått mye oppmerksomhet, blir Marulk det først Eni-opererte feltet i Norge. Feltet ligger an til å begynne å produsere i andre kvartal 2012, en god tid før Goliat. Det er klart at dette er noe vi gleder oss over, forteller Wulff.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR