På overtid morgenen søndag 3. april ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i frontfagoppgjøret.

Det generelle kronetillegget blir i år null kroner. På tross av null i sentralt tarifftillegg, blir resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Det skriver Norsk Industri i en melding.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender opp innenfor frontfagets rammer, og dermed er lojale mot industrien, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Les også: Fellesforbundet har brutt forhandlingene i Frontfagoppgjøret

Redusert lønnsvekst

Resultatet innebærer ifølge Norsk Industri ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år. Lønnsveksten i Norge er etter dette oppgjøret på linje med sentrale handelspartnere. Stein Lier-Hansen understreker at det er avgjørende viktig for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at denne utviklingen fortsetter.

Stein Lier-Hansen har tro på et godt vedlikeholds- og modifikasjonsmarked på sikt.
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. (Foto: Kristian Hansen)

– Det norske kostnadsnivået må ned, om jobbene skal kunne reddes, sier han.

Partene er enige om å legge til rette for styrket kompetanseutvikling i bedriftene. Det vanskelige pensjonsspørsmålet ble i sluttfasen av meklingen løftet ut av frontfagoppgjøret. Dette blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundets og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av regjeringen og i samarbeid med arbeidslivets parter.

Et felles brev fra Fellesforbundet og Norsk Industri til regjeringen ved statsminister Erna Solberg resulterte i at Regjeringen har besluttet å foreslå for Stortinget en utvidelse av permitteringstidens lengde fra 30 til 52 uker. Stein Lier-Hansen roser Regjeringen for konstruktiv medvirkning til å bringe oppgjøret i havn.

Krevende

Lier-Hansen sier at årets oppgjør var meget krevende.

– Ikke først og fremst, som man vil forstå, på grunn av kroner og øre. Andre krav skaffet oss mer hodebry. Pensjon og krav knyttet til såkalt «sosial dumping» for å nevne noe. Men bakteppet i industrien – med økende ledighet ikke minst i oljerelatert sektor – trakk partene i retning enighet. Og det skulle egentlig bare mangle. Vi som er arbeidslivets parter har en klar og felles forpliktelse på oss til å gjøre det vi kan for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i industrien, sier han.

Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Denne vil være avsluttet 29. april. Styret i Norsk Industri skal også behandle det fremforhandlede resultatet.

Også Parat og Norsk Industri ble søndag morgen enige i tariffoppgjøret på overtid.

Også her ble resultatet et generelt kronetillegg på null kroner i år. På tross av dette blir resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning en årslønnsvekst på 2,4 prosent, ifølge Norsk Industri. Oppgjøret går til uravstemning, som vil være avsluttet 28. april.

Forrige artikkelRiggfall og oljeprisnedgang
Neste artikkelFrykter konkursbølge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR