– Vi har undertegnet en avtale som jeg mener er historisk. Norge, Danmark, Island og Færøyene er enige om en grense utenfor våre økonomiske soner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

NTB

-En historisk avtale,
sier Jonas Gahr
Støre.

Støre undertegnet avtalen om avgrensing av kontinentalsokkelen utenfor 200-milsgrensen sammen med Islands utenriksminister Valgerður Sverrisdóttir, Danmarks utenriksministeren Per Stig Møller og Færøyenes lagmann Jóhannes Eidesgaard i New York onsdag.

200 mil
Alle kyststater har automatisk kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil etter FNs havrettskonvensjon. Men enkelte stater, som Norge, har en sokkel som strekker seg lenger enn det som automatisk faller inn under bestemmelsene i Havrettskonvensjonen.

I området utenfor Midt-Norge, som er kjent som Smutthavet, vil både Norge, Island og Danmark/Færøyene kunne dokumentere sokkel utenfor 200-milsgrensen. Det vil derfor være nødvendig med nye forhandlinger om avtaler for endelig å avgjøre delelinjene.

– Alle landene kan peke på at kontinentalsokkelen går ut i dette området – spørsmålet er hvordan vi skal trekke streker. Dette har vi løst gjennom forhandlinger mellom gode nordiske naboer hvor viktige folkerettslige prinsipper er blitt ivaretatt, sier Støre.

Viktig bidrag
– Nå skal hvert land melde inn til FN hvor kontinentalsokkelen ender. Da kan vi legge inn et papir som viser at vi som naboland har løst spørsmålet ute i det åpne havområdet, mener Støre.
– Dette er et viktig nordisk bidrag til det internasjonale samfunn, fremholder utenriksministeren.

Utenriksministeren ville ikke spesifikt kommentere om den nye nordiske avtalen kan få betydning for de norsk-russiske forhandlingene om delelinjen i Barentshavet.

– Det er viktig for alle parter som har havområder, at vi her bruker internasjonale rettsprinsipper til å finne en løsning. Dette er rettsprinsipper som russerne burde være godt kjent med, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Forrige artikkelEnoksen positiv til utbygging av Volundfunnet
Neste artikkelSykefraværet fortsetter å øke

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR