Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 46 selskaper om 301 blokker som selskapene ønsker inkludert i 20. konsesjonsrunde. Det er vist spesielt stor interesse for Barentshavet og Norskehavet.,

Fristen for selskapene til å nominere nye blokker på norsk sokkel utløp 15. januar.

– Interessen for nominasjonen har vært stor fra selskapenes side. Det er spesielt gledelig at så mange små og mellomstore oljeselskaper har nominert blokker, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Kart med oversikt over nominerte blokker (ekstern lenke):
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen

– 20. konsesjonsrunde kommer til å bli gjenstand for en bred høring i forkant av utlysningen der alle samfunnsinteresser får uttale seg og gis mulighet til å påvirke. Dette er en del av den nye åpenhetslinjen Regjeringen legger opp til i petroleumspolitikken. Oljeselskapene har nå fått muligheten til å fremme sitt syn på hvilke blokker de anser som interessante. Hvilke blokker som til slutt skal utlyses skal avgjøres av Regjeringen ut i fra en helhetsvurdering, sier statsråd Haga.

Det tas sikte på å utlyse 20. konsesjonsrunde før sommeren, og tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2009.

Oversikten over selskaper som har levert nominasjoner (ekstern lenke) viser at 46 selskaper har sendt forslag til nominering av blokker.

BP Norge har ikke nominert noen blokker.

Forrige artikkelArktisk olje og gass under lupen
Neste artikkelKlart for prøveboring på Tornerose

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR