Equinor og Troll-partnerne har valgt å utøve en opsjon ovenfor Aker Solutions for leveranse av en ny prosessmodul til Troll fase 3-prosjektet. Kontrakten har en verdi på én milliard kroner.

– Troll har skapt store verdier og betydelige ringvirkninger i Norge. Troll fase 3-prosjektet innebærer en svært lønnsom og karboneffektiv videreutvikling av Troll-feltet i henhold til Equinors strategi om å skape betydelige verdier med lavt karbonavtrykk, sier Torger Rød direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Prosjektet realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, med en nullpunktspris på under 10 dollar fatet.

Kontrakten er en EPCI-kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.  Kontrakten blir tildelt ved at Equinor utøver en opsjon i Aker Solutions kontrakt for forprosjektering (FEED) som ble tildelt i september 2017.

Prosessmodulen på 1200 tonn vil bli bygget på Aker Solutions verft i Egersund mens prosjekteringsarbeidet vil gjennomføres i Bergen. Arbeidet vil sysselsette til sammen ca. 900 årsverk over en tre års periode. Modulen skal installeres på Troll A plattformen sommeren 2020. Produksjonsoppstart for Troll fase 3-prosjektet er 2021.

Equinor og partnerskapet planlegger å gjøre en endelig investeringsbeslutning og innsendelse av Plan for utbygging og drift (PUD) for Troll fase 3 i tredje kvartal 2018.

Fakta

  • Troll partnere: Equinor (30.58 % – operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)
  • Partnerskapet i Troll valgte i 2017 å bygge ut Troll fase 3 med en undervannsutbygging med oppknytning til Troll A plattformen. Undervannskonseptet innebærer bygging av undervanns brønnrammer, boring av 8 produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.
  • Utbyggingen drives med kraft fra land.
  • Aker Solutions har blitt tildelt kontrakten for leveranse av undervannsutstyr for Troll fase 3.
  • Troll fase 3 prosjektet forlenger platåproduksjonen for gass for Troll-feltet med ca. 7 år
  • Første fase av Troll-utviklingen omfattet utbygging av Troll A plattformen for å utvinne gassreservoaret på Troll Øst.
  • Andre fase av Troll-utviklingen omfattet utvikling av olje ressursene i Troll Vest med plattformene Troll B og Troll C og tilhørende infrastruktur på havbunnen.
  • Troll fase 3-prosjekter innebærer utbygging av gasskappen i Troll Vest.
Forrige artikkelEnige om tilknytningen av Nova til Gjøa – nå kommer PUD-en
Neste artikkelBekreftet: Wintershall leverer PUD for Nova – investerer 9,9 mrd.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR