Her er detaljene i Statoils planer for Johan Sverdrups fase 2

Illustrasjon: Statoil

Statoil er midt i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, og spikrer parallelt detaljene for fase 2.

I dokumenter petro.no har fått tilgang til, kommer det blant annet frem at Avaldsnes-delen av funnet er planlagt bygget ut med en ubemannet brønnhodeplattform, mens Kvitsøy og Geitungen skal produseres via havbunnsrammer.

Her er de viktigste detaljene for den neste fasen, hentet fra en fersk konsekvensutredning:

  • En ekstra prosessplattform skal øke kapasiteten for olje fra med 50 prosent. Strategien har vært å kopiere mye av prosessdesignet fra fase 1. Plattformen vil bli koblet til feltsenteret med en bro til RP.
  • Olje og gass vil bli eksportert fra den nye plattformen via stigerørsplattformen og gjennom eksisterende olje- og gasseksportrør.
  • Dreneringsstrategien vil kreve 18 nye produksjonsbrønner og trykkstøtte fra 10 nye vanninjektorer. Av disse brønnene vil 10 bores fra boreplattformen på feltsenteret og 18 brønner i satellittområdene.
  • De tre satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord), vil bli tilknyttet den nye prosessplattformen. Stigererørene fra disse vil bli trukket inn direkte på P2-plattformen mens vann og gassinjeksjon vil leveres fra stigerørsplattformen. De tre satellittområdene vil bli bygget ut med både vanninjeksjon og mulighet for gassinjeksjon.
  • Avaldsnes planlegges bygget ut med en ubemannet brønnhodeplattform. Endelig beslutning om utbyggingsløsning for Avaldsnes vil bli tatt i 3. kvartal 2017, før oppstart av detaljprosjekteringen.
  • Kvitsøy og Geitungen vil bli bygget ut med havbunnsrammer.

  • Stigerørsplattformen vil bli modifisert med installasjon av en ny stor modul for å ivareta støttefunksjoner til den nye prosessplattformen. Mindre modifiseringer vil bli gjort på boligplattformen og på boreplattformen.
  • Statoil planlegger å møte vilkåret om pilot for polymerinjeksjon ved å bygge en midlertidig injeksjonsmodul på stigerørsplattformen. Modulen vil bli utviklet samtidig med øvrige modifikasjoner på stigerørsplattformen som en del av fase 2 utbyggingen. Anlegget vil være operativt over en periode på 1,5 – 2 år under gjennomføring av testen. Etter dette planlegges anlegget fjernet.
  • I fase 2 vil kraftoverføringssystemet bli utvidet med nødvendig kapasitet til å dekke økt behov for kraft til Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog i tråd med vilkår fra departementet. Dette vil innebære bygging av en ny omformerstasjon (likeretter) på land på Haugsneset, inntrekning av et nytt sett likestrømskabler, og installasjon av en ny omformermodul på P2-plattformen, transformatorer og nødvendig utstyr for å sikre at man kan levere strøm med det spenningsnivå som kreves for overføring til de andre feltene.

13 færre brønner enn først planlagt
Dokumentet viser at antallet brønner på feltet er redusert fra 77 til 64 siden den første konsekvensutredningen for feltet i 2014. Investeringsanslaget er i samme periode redusert fra 170-220 milliarder kroner til 140-150 mrd.

Innlevering av utbyggingsplan for fase 2 er planlagt i 3. kvartal 2018.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR