For få folk i offshoreindustrien er et sikkerhetsmareritt for Ptil, som mener oljeselskapene ikke tar hensyn til manglende kapasitet ved nye prosjekter. 2007 var et skuffende år på sikkerhetsfronten, og utfordringene er minst like store for 2008.,

BEKYMRET: Ptil-direktør Magne Ognedal
ser med bekymring på bemannings-
situasjonen for olje- og gassindustrien.
(Foto: LARS MARTIN KINDINGSTAD)
MANGLER: Oljeindustrien mangler folk.
(Foto: DSO-TRANSOCEAN)
BRUDDET: Skaden som førte til utslippet
fra Statfjord. (Foto: STATOILHYDRO)
”I min tid i Petroleumstilsynet har vi aldri hatt et så aktivt år, med et så stort mangfold av problemstillinger å forholde seg til.”

Slik begynte direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal sin oppsummering av sikkerhetsåret på norsk sokkel i 2007 under den årlige presentasjonen hos Ptil denne uken. Det har de siste årene kommet en rekke nye, mindre operatører og aktører inn på sokkelen. Samtidig opplever bransjen et skrikende behov for ny arbeidskapasitet og kompetanse. Dette er noe som særlig bekymrer Ognedal, som ser mangelen på folk i sammenheng med nye sikkerhetsutfordringer. Han er langt fra fornøyd med operatørenes oppførsel i året som har gått.

Kapasitet er avgjørende
– Kapasitet og kompetanse er helt avgjørende for en forsvarlig og sikker virksomhet. Det må selskapene ha for å styre risikoen. I dagens arbeidsmarked er dette en veldig utfordring som heller ikke Petroleumstilsynet er spart for. Selskapene må selv sørge for at de har en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sier Ognedal til Oilinfo Weekend.

Han er særlig oppgitt over at flere selskaper sender inn søknader på arbeid de ønsker utført uten å ha tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre prosjektene på en forsvarlig måte. ”Ptil vil ikke ha rollen som virksomhetstoppende instans. Vår oppgave er å sjekke at aktivitet foregår i henhold til regelverket,” står det å lese i statusrapporten Ptil la ut i forbindelse med pressekonferansen.

-2007 har på mange måter vært et skuffende år. Det er ingen forbedringer i forhold til alvorlige hendelser på sokkelen. Her ligger statistikken dønn flat. Det er svært skuffende, sier Ognedal. Han mener olje- og gassbransjen står overfor store utfordringer i 2008.

Riggbransjen må kontrolleres.
Etter hvert som de siste pyttene i Nordsjøen suges opp, rettes søkelyset mot stadig mer utilgjengelige områder. Nordområdene er det neste eventyret for operatørene. Men dette er kompliserte områder for selskapene å utforske, og langt mer sårbare. Ognedal ser særlige utfordringer for riggbransjen her.

– Man får stadig mer kompliserte brønner, og derfor må boreriggene ha den nødvendige kapasiteten. Dette illustrerer igjen viktigheten av nødvendig kapasitet og kompetanse, sier han. Oilinfo har tidligere fortalt om den nærmest umulige jobben med å bemanne de mange nye riggene som skal leveres til norsk sokkel i den nærmeste fremtiden. Bransjen trenger mer enn 1.200 nye arbeidere til riggene.

Statfjord og Draugen
– Når vi får ny aktivitet i disse områdene, må vi vurdere om operatørene har barrierer som er gode nok for å bygge ut i særlig miljøfølsomme områder. Konsekvensene er større, og det er viktig at sannsynlighet for utslipp reduseres så mye som mulig, sa fagdirektør Finn Carlsen i sin presentasjon på pressekonferansen. Petroleumstilsynet knytter sin bekymring for mangelen på kompetanse sammen med de miljømessige utfordringene bransjen står overfor på norsk sokkel.

-Vi må forvente at hydrokarbonene holder seg inne i de rørene de skal, og ikke utenfor, tordner Ognedal. Mot slutten av 2007 opplevde man særlig to hendelser som illustrerer utfordringene næringen står overfor.

-Før Statfjord hadde det ikke vært en slik hendelse siden Bravoutblåsningen. Det viser at miljørisiko har vært ivaretatt. Så kommer det to hendelser like etter hverandre, først med Statfjord, og så med Draugen. Det illustrerer at det er ingen garanti for at slike hendelser ikke skal skje. Derfor blir det viktig dersom en skal tillate virksomhet, at en kan styre risikoen på en god måte. Også her blir kapasitet en utfordring, sier Ognedal.

StatoilHydro
Fusjonen mellom Statoil og Hydro ble også viet bred oppmerksomhet på presekonferansen. Petroleumstilsynet gjør det klart at selskapet har et helt spesielt ansvar på norsk sokkel ettersom det står for 80 prosent av aktiviteten. Tilsynet har satt av en egen gruppe som vil følge selskapet med argusøyne.

Selskapet har foreløpig til gode å vise at fusjonen vil føre til økt sikkerhet på sokkelen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR