Flytter dato for produksjonsstart for NOK 130-milliarders-feltet fra slutten av 2018 til slutten av 2019.

Det er operatør for utbyggingen, Statoil, som melder dette i dag, men har pakket opplysningen godt inn. Først i avslutningen av pressemeldingen nevner man at ”produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.” På Statoils egne hjemmesider står det ”produksjonsstart er berammet til fjerde kvartal 2018.”

– Vi hadde en ambisjon om oppstart 2018 for første olje. Nå er konseptet modnet mer frem og vi har et mer realistisk bilde på det i forhold til kompleksitet, sier informasjonssjef for Statoils oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel, Ørjan Heradstveit til Petro.no.

I november 2011 mente Statoil første olje burde være mulig i 2017.

NOK 100-130 milliarder i første fase
Mens operatøren er taus om investeringer, skriver feltpartner Det norske på sine hjemmesider at deres «forståelse av operatørens investeringsestimat, basert på siste anslag, indikerer mellom 100 og 130 milliarder kroner i totale investeringer for første fase av feltutbyggingen, inklusive ”contingencies” og buffer for fremtidig prisstigning. Dette er et tidlig estimat som det knytter seg usikkerhet til og som også vil kunne bli påvirket av endelig konseptvalg som skal tas tidlig i 2014.»

Se hva Petro.no skrev om investeringer i 2011.

Forsinket på det meste

Produksjonsstarten er ikke det eneste som blir skjøvet på: Under den nøytrale tittelen, ”Konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet tidlig 2014,” melder Statoil at beslutning om konseptvalg tas ”tidlig 2014,” mens den opprinnelige timeplanen sa i slutten av 2013.

Dette var også tidspunktet satt for tildeling av kontrakt for forprosjektering (front-end engineering and design – FEED). Også rundt denne milepælen introduseres nå et forbehold, så nå har man ikke lengre en dato for tildeling:

– Det handler om å få de siste avklaringene på plass og gi anledning til en god behandling i de enkelte selskapene. Samtidig er det enighet i partnerskapet om å tildele kontrakt for forprosjektering snarest mulig slik at vi opprettholder fremdriften, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet i meldingen.

– FEED går i henhold til plan, sier Heradstveit til Petro.no.

Også rundt innlevering av PUD (plan for utbygging og drift) blir det introdusert en usikkerhet. I tråd med det som tidligere er sagt, sier Statoils egne hjemmesider at denne ”forventes innlevert i fjerde kvartal 2014.” I dagens pressemelding er dette endret til ”planen er å få behandlet Plan for utbygging og drift (PUD) i Stortingets vårsesjon 2015,” mens feltpartner Lundin i sin melding sier partnerskapet «har blitt enige om å utvide prosessen til tidlig 2014.»

– PUD går som planlagt. Endelig konseptvalg tar vi oss noe mer tid til, men det går ikke ut over PUD-behandling, sier Heradstveit.

Slik skal gigantfeltet bygges ut

Ressursestimatet for hele feltet meldes å være mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltpartnerne er:

  • PL 265: Statoil 40% (operatør), Petoro 30%, Det norske oljeselskap 20%, Lundin Norway 10%
  • PL 502: Statoil 44,44 % (operatør) Petoro 33,33 %, Det norske oljeselskap 22,22 %
  • PL 501: Lundin Norway 40 % (operatør), Statoil 40 %, Maersk Oil 20 %

Forrige artikkelMarwin fusjonerer med Marwin
Neste artikkelUenige om helikopterpris

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR