Petroleumstilsynet fant ett avvik da de førte tilsyn med Saipems oppfølgeing av alarmsystemet i borekontrollrommet på Scarabeo 8.

Målet med tilsynet, som ble gjennomført 15. mars, var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å følge opp hvordan Saipem sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Ptil har også lagt vekt på å vurdere selskapets rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemytelse og hvilken betydning dette har for den totale arbeidsbelastningen for borer og assisterende borer tilknyttet borekontrollrommet på riggen.

Det ble funnet ett avvik knyttet til etablering av ytelseskrav og manglende rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemet.

– Saipem har ikke etablert hensiktsmessige ytelseskrav for alarmsystemet i borekabinen og har ikke etablert rutiner for å følge opp alarmsystemytelse opp mot etablerte ytelseskrav, herunder kartlegge og vurdere hvor stor arbeidsbelastning alarmsystemet påførte borer, heter det i tilsynsrapporten.

Ifølge rapporten kunne ikke Saipem vise til at det var iverksatt rutiner for regelmessig oppfølging og analyse av alarmsystemstatus opp mot etablerte ytelseskrav, eller regelmessige rutiner for å kartlegge arbeidsbelastningen for personellet i borekabinen.

– Det kom frem at slik oppfølging ikke var blitt gjennomført etter at innretningen var kommet i operasjon, heter det i rapporten.

Ifølge rapporten kunne Saipem heller ikke dokumentere hvem som skulle utføre oppfølging av alarmsystemet.

Videre ble det funnet ett forbedringspunkt knyttet til prioriteringer av alarmer.

– Alarmer presentert i borekabinen var ikke tilordnet alarmprioritet i henhold til selskapets alarmfilosofi, heter det i rapporten.

Saipem har fått frist av Ptil til 1. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelTerminering for Eidesvik-fartøy
Neste artikkelStatoil stenger i Canada

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR