Petroleumstilsynet fant ett avvik under tilsyn med Statoil sin styring av barrierer på Sleipner-komplekset.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 1.-8. april 2016. Målet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.

– Vi ønsker å følge opp at Statoil på alle nivå i organisasjonen jobber systematisk for å forebygge storulykker, heter det i tilsynsrapporten.

Det ble funnet ett avvik knyttet til nødavstengingssystemet.

Ifølge tilsynsrapporten er det ikke installert tilstrekkelig antall nødavstengningsventiler i prosessanlegget for å begrense brannbelastningen, slik at prosessbranner ikke kan eskalere ut av brannområdet.

Videre ble det funnet forbedringspunkter knyttet til forbedring og risikoreduksjon, beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, risikoidentifikasjon og usikkerhet i risikoanalyser.

Statoil har fått frist av Ptil til 22. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelPalfinger vil kjøpe TTS Group
Neste artikkelOljeprisen over 50 dollar fatet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR