Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Teekay Petrojarl og «Petrojarl Varg,» og det ble funnet ett avvik knyttet til selskapets vedlikeholdsstyring., «Petrojarl Varg.» (Foto: Teekay)

Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 9. til 11. september 2014 ført tilsyn med Teekay Petrojarl med tilhørende offshore verifikasjon om bord på Petrojarl Varg.

Teekay Petrojarl er et norsk selskap som opererer flyttbare innretninger for produksjon, lagring og lasting (FPSO).

Tilsynet var rettet mot selskapets styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer. Det ble lagt særlig vekt på selskapets styring og oppfølging på «Petrojarl Varg.» Tilsynet ble gjennomført i form av møter ved selskapets hovedkontor i Trondheim og som verifikasjon om bord på innretningen.

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til selskapets vedlikeholdsstyring. Ifølge Ptils tilsynsrapport var det mangelfull prosess for kvalitetssikring og oppdatering av innholdet i vedlikeholdsstyringssystemet (STAR).

Det ble videre funnet forbedringspunkt knyttet til effektiviteten av vedlikeholdet, barrierestyring og bemanning i kontrollrom.

«Petrojarl Varg» inngår i produksjonsløsningen på Varg -feltet i den midtre delen av Nordsjøen. Talisman Energy Norge AS er operatør på feltet.