Petroleumstilsynet har ført tilsyn med anskaffelse av offshorekraner i Johan Sverdrup-prosjektet. Det ble ikke funnet avvik, men ett forbedringspunkt knyttet til anvendelse av HMS-regelverket.

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 31. mars til 1. april 2016 tilsyn med Statoils anskaffelse av offshorekraner i Johan Sverdrup-prosjektet. Tilsynet ble gjennomført i Statoils lokaler på Forus ved Stavanger.

Statoil er operatør for Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015,og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019. Den valgte utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte plattformer; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør.

Formålet med tilsynet var å verifisere og følge opp anskaffelsesprosessen for offshorekraner i Johan Sverdrup-prosjektet, og undersøke hvordan Statoil sikret at erfaringer fra drift og resultater fra analyser ble ivaretatt. Dette omfattet krantekniske og operasjonelle forhold, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljøforhold.

Tilsynet fant et forbedringspunkt knyttet til anvendelsen av HMS–regelverket for petroleumsvirksomheten. Det ble ikke funnet avvik.

– Statoil hadde lagt til grunn EN 13852-1 General-purpose offshore cranes, NORSOK R-002 Lifting Equipment og Statoil TR 1727 Offshore cranes for design av offshorekranene. Disse standardene viser til andre standarder som eksempelvis EN 13586-1 for atkomst kraner, EN 13557 om betjeningsinnretninger og styrestasjoner og EN 614 om ergonomiske prinsipper, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

– Rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer sier ellers at ved bruk av andre løsninger enn de som anbefales i veiledningen til en forskriftsbestemmelse, skal den ansvarlige kunne dokumentere at den valgte løsningen oppfyller forskriftens krav. Kombinasjoner av deler av normer skal unngås, hvis ikke den ansvarlige kan dokumentere at en oppnår et tilsvarende nivå for helse, miljø og sikkerhet som det forskriftens krav angir, heter det i rapporten.

Ptil har bedt Statoil svare på hvordan forbedringspunktet blir vurdert innen 6. juni 2016.

Forrige artikkelEnighet på Bransjeavtalen og Oljeoverenskomsten
Neste artikkelBrudd i forhandlingene for riggnæringen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR