Petroleumstilsynet gjennomførte i oktober tilsyn med analyser av bølger i dekk på Oseberg, da innretninger på Oseberg i noen situasjoner kan blir truffet av bølgeslag i dekkene.

Oseberg er et oljefelt med en overliggende gasskappe. Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er cirka 100 meter. Innretninger på Oseberg kan i noen situasjoner blir truffet av bølgeslag i dekkene.

Tilsynet ble gjennomført 7. oktober 2015. Målet med tilsynet var å verifisere at dette var dokumentert i samsvar med regelverket. Ptil fant ett avvik knyttet til verifikasjon av spesifikasjoner.

Ifølge tilsynsrapporten var det ikke gjort verifikasjon av designbasis for meteorologiske og oseanografiske data for Oseberg.

Videre ble det funnet to forbedringspunkter knyttet til bruk av ny kunnskap og bruk av følsomhetsanalyser.

Ifølge rapporten var det i Statoils spesifikasjoner ikke tatt inn ny kunnskap om fordelingen av bølgekammer høyere enn andre orden, og kunnskap om arealeffekter.

Det var heller ikke gjort følsomhetsanalyser av å endre på parametre innen deres usikkerhetsområde, og å se på effektene.

Statoil har fått frist av Ptil til 29. november 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Les også: Statoil traff olje i Oseberg-feltet

Forrige artikkelEgersund Group ble Årets bedrift
Neste artikkelHøye lønninger kan gi kutt hos Innovasjon Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR