Petroleumstilsynet (Ptil) fant ett avvik under tilsyn med utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner på «Stena Don» etter oppgradering og installering av ny BOP.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 19.-22. september.

Målet med tilsynet var å verifisere om Stena Drilling ivaretar regelverkets krav knyttet til BOP-operasjoner, kontrollfunksjoner, testing, vedlikehold, og rapportering.

Ett avvik

Ifølge tilsynsrapporten ble det funnet ett avvik knyttet til vedlikeholdsstyring.

Ifølge rapporten manglet vedlikeholdsstyringssystemet nødvendige opplysninger og inneholdt feil kritikalitet.

– Av den grunn fikk arbeidsprogrammene feil eller for lav prioritet. Dette vil resultere i at oversikten og rapporteringen av ikke utført vedlikehold («overdue»), blir for lavt og at det av samme grunn ikke trenger å bli formelt behandlet i henhold til selskapets avvikshåndteringssystem, heter det i rapporten.

Videre ble det funnet tre forbedringspunkter knyttet til pålitelighetskrav BOP, antikollisjonssystem og kunnskap om storulykkerisiko.

Stena Drilling AS har fått frist av Ptil til 11. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelNAV: Færre arbeidsledige neste år
Neste artikkelDeepwater Horizon-granskingen fullført

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR