Sammenslåingen av de to Stavanger-selskapene Proffshore og Wellcon betyr Norges nest største kompetansemiljø innen ingeniørtjenester tilknyttet boring og brønn, kun overgått av StatoilHydro.

-Markedet for denne typen kompetanse og tjenester er i betydelig vekst, noe som blant annet skyldes de mange nye selskapene på norsk sokkel. Behovet for kompetanse vil øke i årene som kommer, og vi representerer en type kunnskap hvor vi utfyller hverandre meget godt, sier de daglige lederne i de to selskapene, Harald Schmidt og Mari Melbye i en felles pressemelding.

Det nye selskapet blir til Well Invest, og vil ha 100 medarbeidere til rådighet.

-Målet til Well Invest er å skape en enhet med stor kapasitet og bredde, gjennom sammenslåing og synergi mellom selskap som naturlig hører sammen, samt gjennom rekruttering av medarbeidere som ser det nye selskapet som et interessant og atraktivt sted å jobbe, skriver de to selskapene i den samme pressemeldingen.

Selskapet ser for seg å tilby ingeniørtjenester innen drilling management, og andre lignende tjenester til de store operatørselskapene, og opprette et senter for støtte til planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Wellcon hadde i 2007 en omsetning på 140 millioner kroner, og Proffshore hadde en omsetning på 42 millioner.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR