Opposisjonen og rektorene ved landets fire største universiteter reagerer på at regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om rekruttering av forskere.,NTB

Stortingsmeldingen var varslet å komme i vår, men fredag ble det kjent at den blir utsatt på ubestemt tid.

«Vi har ikke tid til å vente; konkrete tiltak må komme nå», skriver rektorene ved landets fire største universiteter i et innlegg i Adresseavisen.

– At meldingen blir utsatt, understreker bare at Regjeringens forskningssatsing mangler kraft og retning, påpeker Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Snarlige tiltak
NTNU-rektor Torbjørn Digernes, rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo, rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen og rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø mener det gir grunn til bekymring at meldingen er utsatt, og peker på at nøkkelen til et høyt utviklet kunnskapssamfunn ligger i rekruttering og utdanning av gode forskere. De understreker at konkrete og snarlige tiltak må til for å sikre rekrutteringen av nye forskere av begge kjønn.

– Vi har store kull med akademisk ansatte som nå nærmer seg pensjonsalderen, og har et omfattende behov for nye stipendiater som skal fylle disse stillingene. Dette vet også forskningsminister Tora Aasland, og da er det rart at man ikke legger mer trykk bak rekrutteringssatsingen, sier Dørum.

Stort behov
Leder av kirke-, utdannings og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H) peker på at behovet for nye forskere i Norge er stort. Hun sier det har fått store konsekvenser at regjeringen brøt den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiater.

– Når regjeringen i tillegg ikke legger fram sin varslede stortingsmelding om rekruttering av forskere, begynner jeg å lure på om den tar spørsmålet om rekruttering til forskerstillinger alvorlig i det hele tatt, sier Eriksen Søreide.

Forrige artikkelHalvannen uke mindre for OD
Neste artikkelOseberg-feltene starter opp igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR