EU lanserte i går de nye sikkerhetsreglene for gass som skal sikre EU-landene mot en framtidig gasskrise.

Forslaget er unionens respons til uenighetene mellom Ukrania og Russland som førte til at Russland kuttet gassforsyningen til Europa i den bitende januarkulden.

Russland forsyner rundt en kvart av EUs gasskonsum, og rundt 80 prosent av forsyningen strømmer gjennom Ukrainas gassrørnettverk. I løpet av de siste ukene har det igjen oppstått flere uenigheter rundt betalingen av gassen, og frykten sprer seg gjennom EU-landene.

Spre gassen
Europakommisjonen vil deklarere en såkalt samfunnskrise dersom EU mister mer enn ti prosent av gassimporten, eller i tilfellet det oppstår en nasjonal EU-krise, heter det i de nye reglene.

Dersom en slik krise oppstår vil EU-landene hjelpe en annen ved å sikre uhemmet gasstrøm på tvers av landegrensene.

Klar for godkjenning
Innen utgangen av september 2010 vil EU-landene ha kommet opp med planer for hvordan de skal sikre at nettverkene for gass blir spredd, og hvordan man skal respondere på en krise.

Innen utgangen av mars 2014 skal medlemslandene sikre at infrastrukturen er såpass spredd at de kan håndtere en mulig stenging av landets beste gassressurs i 60 dager på vinterstid.

Nå skal forslaget godkjennes av Europaparliamentet og medlemslandene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR