To forskningsprosjekter fra Bergen har vunnet EUs største forskningspris. Descartes-prisen på 1 million euro – rundt 8 millioner kroner- deles i år mellom fem prisvinnere. Nansensenteret vinner for sitt forskningsarbeid i Arktis.

NTB

I tillegg vinner European Social Survey, der Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er en av de sentrale partnerne. NSD har hatt ansvaret for alt dataarbeid og dataservice i prosjektet.

20 land
European Social Survey er en stor, europeisk samfunnsundersøkelse som har vært gjennomført i over 20 land, først i 2002 og senest i 2004. 40.000 mennesker har svart på mer enn 150 spørsmål om blant annet politikk, helse, økonomisk moral, familie og arbeid.

Resultatene skal legge grunnlaget for systematiske studier av holdninger, verdier, kulturelle normer, egenskaper og politiske problemstillinger i Europa.

Det er første gang et samfunnsvitenskapelig prosjekt vinner prisen, og avdelingsleder Knut Kalgraff Skjåk i NSD mener de vant fordi prosjektet er unikt.

– Det er et prosjekt som viser at også samfunnsvitenskapelig forskning kan drives etter svært strenge tekniske og metodiske standarder, sier han til bt.no.

Samarbeid
Descartes-prisen skal stimulere til økt samarbeid mellom europeiske forskere, og Nansensenteret har allerede i gang et utstrakt samarbeid over landegrensene. Over 100 forskere og doktorgradsstudenter fra Norge, Russland og Tyskland har vært med i CECA-prosjektet om miljøet i Arktis. Både naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner er blitt studert.

Resultatene viser blant annet at den kraftige oppvarmingen vi hadde i arktiske områder fra 1920 til 1940 og avkjølingen fra 1940 til 1960 var en naturlig klimavariasjon, mens dagens oppvarming er menneskeskapt.

Is i forandring
Havisdekket i arktiske områder har minket med 3 prosent per tiår fra 1978 til nå. Den tykkere flerårsisen har minket med 7 prosent per tiår, noe som viser at det arktiske isdekket kan være under omveltning.

Simuleringer med klimamodeller viser at havisen trolig vil forsvinne helt om sommeren hvis CO2-utslippet fordobles, noe som er forventet mot slutten av dette århundret. I tillegg vil hele Barentshavet bli isfritt om vinteren.

Pengene fra Descartes-prisen skal i hovedsak brukes på unge russiske studenter og forskere, skriver Nansensenteret i en pressemelding.

Forrige artikkelHøye kraftpriser truer norsk industri
Neste artikkelSunnmørskysten for sårbar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR