Styret i Petrobras har godkjent kontrahering av til sammen 12 borerigger, basert på et fellescharter, for bruk i ultradype farvann innen 2012. President Lulas ambisjoner må derimot vente litt.

For kort tid tilbake kunngjorde Brasil og Petrobras planene om å skaffe til veie 40 semirigger for ultradype farvann og 146 støttefartøyer innen 2017. Den offisielle planen er å bygge nesten alt i Brasil, men landet har enda ikke den nødvendige kapasiteten.

Derfor må de nå 12 bestilte riggene alle bygges i utlandet, da alle skal leveres innen slutten av 2012. 10 av de 12 riggene vil bli heleid av brasilianske interessert, opplyser Petrobras tirsdag.

Dette skal derimot endre seg; nå lover Petrobras å bygge resten av de til sammen 40 riggene i hjemlandet, noe som vil tilsi en enorm investering i infrastruktur, politikk og fasiliteter. Ifølge Petrobras er dette helt i tråd med selskapets strategiske plan for fremtiden.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR