For ett år siden uttrykte Petoro bekymring for at investeringsselskap ville komme inn som eiere i Gassled. Nå har ExxonMobil E&P Norge har solgt sin andel i Gassled til internasjonale storinvestorer.

og Henrik Salthe

I fjor sa ExxonMobil at de ville selge sin 9, 428 prosent andel i Gassled, noe som førte til bekymringer hos Petoro. Informasjonsdirektør i Petoro, Sveinung Sletten, sa den gang at de fryktet at finansielle aktører som pensjonsfond ville ta over eierskapet i Gassled. Disse vil ha andre insentiver enn å investere i infrastruktur.

– Det blir en utfordring hvis andre følger etter ExxonMobil og vil selge ut, særlig hvis det kommer inn eiere som ikke selv har gass de skal transportere. Disse vil ha andre incentiver, sa Sveinung Sletten i Petoro til Dagens Næringsliv den gang.

Nå opplyser ExxonMobil at de har solgt sin drøye ni prosent andel i gassrørledningssystemet til Njord Gas Infrastructure, som igjen er eid av UBS International Infrastructure Fund og CDC Infrastructure. De to eierselskapene driver henholdsvis med kapitalforvaltning og fond innen infrastruktur.

EXXONMOBIL SELGER UT:Exxons drøye ni prosent
andel i Gassled blir nå tatt over av Njord Gas Infras-
tructure.

Sletten sier i dag at han ikke ønsker å kommentere det nye eierselskapet.

– Infrastrukturen for gass en forutsetning for å kunne maksimere verdien av gassen på norsk sokkel. Vi har derfor en forventing av alle eiere at de skal være aktive bidragsytere i å utvikle et transportnett som gjør at vi får eksportert norsk gass både nå og i framtiden. Det får være opp til andre å vurdere om den nye eieren svarer til dette, sier Sletten til Petro.no.

– Tror du at andre aktører nå vil selge seg ut av Gassled?

– Det er alltid grunn til å stoppe opp og se hva et selskap som Exxon foretar seg. Vi har ikke noe grunnlag for å tro at andre vil følge etter, sier Sletten, og tilføyer viktigheten med at selskaper som eier gass og interesser i gasseksport også er medeiere i eksportsystemet.

Kan kjøpe mer av Gassled
Styreleder Tore I. Sandvold, tidligere ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, er styreleder for det nystartede Njord Gas Infrastructure, og forteller at avtalen med ExxonMobil ble signert tidligere i dag. Det er foreløpig uklart om selskapet ønsker å kjøpe flere andeler av Gassled, men Sandvold kan ikke utelukke det. Selskapet har foreløpig ikke vurdert å kjøpe seg inn i annen type infrastruktur i Norge.

Selskapet avventer godkjenning fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, og vil deretter etablere en organisasjon i Stavanger som skal forvalte andelen i Gassled.

– Vi skal bygge opp en organisasjon som har kvalifikasjoner nok til å ivareta investeringen og tilfredsstille krav som myndighetene setter. Det er snakk om en organisasjon på fem til ti personer, forteller Sandvold til Petro.no.

Vil videreutvikle Gassled
Til kritikken fra Petoro sier Sandvold at selskapet har samme målsetting som andre aktører som ville investere i Gassled.

– Vi vil videreutvikle Gassled for å sikre en best mulig transport av norsk gass, og vi har i dag ingen annen målsetting eller strategi enn det. Vi er interessert i å investere i dette nå, og er like interessert i å videreutvikle Gassled som en hvilken som helst annen investor, sier Sandvold.

Han er ellers avvisende til Petoros kritikk, og sier at selskapet forholder seg til avtalen med ExxonMobil, og reguleringer fra myndighetene.

THOR OTTO LOHNE:Gassco-direktøren mener det
nye eierskapet viser at norsk infrastruktur er attrakt-
ivt interansjonalt. (Foto:GASSCO)

Attraktivt internasjonalt
Operatør for transportsystemet, Gassco, er positive til ExxonMobils salg av Gassled-andelen til Njord Gas.

– Hvis du ser på eierskapet av Njord Gas, så er det ikke småselskaper vi snakker om. UBS er et stort internasjonalt selskap og infrastruktureier. De har kompaniskap med CDC, som igjen har dannet dette nye selskapet som skal ivareta eierskapet i Gassled. Den nye aktøren passer bra for de egenskapene vi trenger. Det bekrefter også at norsk infrastruktur er attraktiv internasjonalt, sier Tor Otto Lohne, direktør i Gassco, til Petro.no.

– Frykter dere at de nye eierne vil ha for høyt fokus på avkastning og for lite på investering?

– ExxonMobil tilførte ekspertise i verdensklasse innen drift og utvikling med sitt eierskap i Gassled. Det har vært viktig for oss. Vi forventer at den nye aktøren også blir en god eier som bidrar med ekspertise, slik at utvikling og drift av Gassled blir kostnadsoptimalt, sier Lohne.

Han tilføyer at ExxonMobil fortsatt vil ha innflytelse på utvikling og drift av Gassled, ved at de fortsatt blir en betydelig bruker av Gassled.

– Det er viktig å ta med seg at det vil komme flere brukere av infrastrukturen på norsk sokkel i framtiden. Infrastrukturen har blitt regulert, slik at det er mindre innflytelse fra eierskapet i Gassled, og våre styrende organer legger opp til at brukerne får stor innflytelse i utviklingen av Gassled, sier Lohne til Petro.no.

Interessentselskapet Gassled ble dannet 1. januar 2003, og de aller fleste transportsystemene ble samlet her. Gassled er den formelle eieren av infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel. Selskapet har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komiteer med spesifikke oppgaver. Eierskapet er fordelt mellom Petoro (38,459 %), Statoil (32,102 %), Total (7,783 %), Njord Gas Infrastructure ( 9,428 %). Norske Shell (5,319 %), Norsea Gas (2,726 %), ConocoPhillips (1,996 %), Eni Norge (1,525 %) og Dong (0,662 %).

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted Petro.no. Petro.no, petromaritim.no, petronord.no og oilinfo er alle del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR