Bergen Group fikk nylig første offshore nybygg på to år, mens STX har vunnet 13. Offshore nybygg faller kraftig.

De norske STX-verftene er en av de som har vunnet flest nybygg-kontrakter, her fra Brattvaag.
(Foto: STX NORWAY OFFSHORE)

årsstatistikk hentet fra den maritime bransjeavdelingen til interesseorganisasjonen Norsk Industri viser at 144 offshoreskip ble levert eller skal leveres i perioden fra 2009 til 2013. Samlet har de en verdi på rundt 66 milliarder kroner (se oversikten helt nederst i artikkelen).

Fordelt på hvert enkelt år, viser statistikken at 50 offshoreskip ble levert i 2009, mens i år er dette tallet 45. De neste tre årene faller antall leveranser av nybygg betraktelig med 26 nybygg i 2011, foreløpig 17 i 2012 og ett i 2013.

– Norske offshorerederier er usedvanlig viktige for norske skipsverft og leverandører. De står for mellom 75 og 85 prosent av nybyggvirksomheten. Derfor er vi veldig opptatte av at offshorerederiene får konkurransedyktige rammebetingelser, sier Egil Holland, maritim bransjesjef i Norsk Industri, til Petromaritim.no.

Han understreker at det tar ett til to år å levere ett skip.

Færre ordre enn leveranser
I en tidligere artikkel på Petromaritim.no, framholdt organisasjonen Norske Skipsverft at skipsbyggeriene og -verftene var i ferd med å bli friskmeldt. Daglig leder, Birger Skår, trakk fram statistikk som viste at antall bestilte maritime nybygg hadde hatt en firedoblet økning siden første halvår i fjor, sammenlignet med årets første halvår.

Les også: Firedoblet økning i maritime nybygg

Holland mener bildet er mer nyansert og viser til tidspunktet verftene inngikk nybyggkontrakt med offshorerederiene.

I 2007 ble det avtalt bygging av 47 offshoreskip. året etter falt dette kraftig til 17, og i 2009 ble det bare inngått seks nybyggkontrakter. I år har antall bestilte offshore nybygg imidlertid økt til 27.

Holland påpeker at ordrene likevel ligger altfor langt under antall leveringer av nybygg.

– Markedet er ikke i orden igjen etter finanskrisen. Når ordreinntaket per år er lavere enn det verftene leverer, så spiser underbalansen av lageret. Verftene trenger flere diverse nybygg som snurpere, trålere og ferjer. Men historien viser at det er ingen som er så flinke å tilpasse seg oppgang og nedgang i skipsindustrien som verftene og leverandørene, påpeker Holland.

Les også: Kontrakter til 70 offshoreskip i år

Tynt hos Bergen Group
En av de som risikerer å måtte tilpasse seg den nevnte bølgedalen, er verftsgruppen Bergen Group. BMV mottok fem oppdrag om nybygg i 2007, mens søsterverftet i Fosen mottok to ordre i 2007 og fem året etter. Siden 2007 har de to verftene i konsernet levert 15 avanserte offshorefartøy til nasjonale og internasjonale kunder.

I mai 2011 leverer Bergen Group fra seg det siste offshorebygget som er under bygging, en ROV konstruksjonsbåt til Fugro Norway.

– Vi registrerer at ordresituasjonen innen dette segmentet har hatt svak en periode, og at følgen er at vi har en noe tynnere ordrebok innen skipsbygging for tiden. Vi har konsentrert oss om nybyggmarkedet innenfor store, avanserte offshorefartøy, og disse har det vært få bestillinger av, sier øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør i Bergen Group, til Petromaritim.no.

Han påpeker at blant mange av de nye, bestilte oljeservicefartøyene, dreier det seg i hovedsak om mindre fartøy, som ikke tilhører selskapets prioriterte markedsområde. Men Risnes ser likevel ikke svart på situasjonen.

– PSV-klassen (Platform Supply Vessel) har hatt en positiv trend i år, og vi håper den trenden gjenspeiler seg i flere bestillinger av større, skreddersydde offshorefartøy som for eksempel seismikkskip, AHTS-er (Anchor Handling Tug Supply) og CSV-er (Construction Supply Vessel). Det finnes flere indikasjoner som tyder på at dette markedet også vil løsne, mener Risnes, som har registrert økt interesse fra redere og meglere i høst.

Kommunikasjonsdirektøren konstaterer at offshorerederiene er en viktig motor i nybyggvirksomheten innen skipsindustrien. Bergen Group Fosen inngikk avtale om bygging av fire AHTS-er med Boa Offshore i 2008, men fremdeles er det uklart når rederiet klarer å skaffe finansiering til byggingen av disse fartøyene.

– Derfor vet vi ikke når vi kan gå i gang med byggingen, men det betyr ikke at vi står uten arbeid. Bygging av to avanserte cruiseskip for Fjord Line tar mye av aktiviteten fram mot 2012, legger Risnes til.

Etter intervjuet med Risnes ble gjennomført, vant Bergen Group Fosen en 725 millioners kontrakt med Volstad Maritime om bygging av et nytt konstruksjonsfartøy.

Les også : 725 millioners bestilling til Bergen Group

Lykken er 13 for STX
Hos verftsgruppen STX Norway Offshore, er situasjonen annerledes. Bare i løpet av 2010 har STX-verftene inngått 13 kontrakter om offshore nybygg. Totalt utgjør disse oppdragene en samlet verdi på rundt 6,5 milliarder kroner.
Søviknes skal bygge to nybygg, Langsten skal ta fem oppdrag, Brevik har mottatt to, Brattvaag skal sette i gang tre, mens Aukra har fått ett nybygg.

– Det finnes flere grunner til denne situasjonen. Vi er et globalt selskap med mange verft i Norge og i utlandet. Vi har jobbet intensivt mot markedet og utviklet nytt skipsdesign, som har vekket oppmerksomhet. Antall nye ordre er et resultat av flere års arbeid, sier Hege Akselvoll, kommunikasjonssjef i STX Norway Offshore, til Petromaritim.no.

Totalt fra 2005 til 2010 vant STX-verftene 57 kontrakter om offshore nybygg, som skal leveres i perioden mellom 2009 og 2013. Etterspørselen etter PSV-er er størst.

– Markedet er fortsatt tøft, selv om vi har vært heldige. Vi har konsentrert oss om nærhet til markedet og derfor har vi blant annet verft i Romania og Brasil, legger Akselvoll til.

Skrogene til alle offshore nybygg de norske STX-verftene har i ordre, skal bygges i Romania. Brasilverftet merker den økte aktiviteten på brasiliansk sokkel.

– Ved STX OSV Niteroi i Brasil har vi høy aktivitet i flere år framover. Og vi har mange
norske, store kunder vi skal levere til, avslutter kommunikasjonssjefen.

KLIKK HER for å lese hele ordrelisten til norske verft og skipsbyggeri.

Artikkelen er hentet fra Petromaritim. Både Petromaritim og Oilinfo er en del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR