De ansattes representanter sto samlet, men nådde ikke fram i StatoilHydros bedriftsforsamling. Uenigheten står om organisering av vedlikehold, bemanningsnivå på sokkelen og overføring av ingeniører til fra sokkel til land.

Av Alf Inge Molde

Arvid Færaas

Torsdag 19. juni gjorde ledelsen i StatoilHydro rede for sitt forslag til ny organisasjonsstruktur innen Undersøkelse og Produksjon Norge, Natur Gass og Foredling og Markedsføring i bedriftsforsamlingen til StatoilHydro.

Da hovedprinsippene for omorganiseringen ble tatt opp i styret i forrige uke, ble de enstemmig vedtatt. Det gjorde de også i bedriftsforsamlingen, men fagforeningene ville ikke godta punktene som gjelder organisering av vedlikehold, fremtidig bemanningsnivå på sokkelen og overføring av ingeniørkompetanse og bemanning fra sokkelen til land.

Fellesuttalelse
– ”De ansattvalgte representantene kan ikke støtte det fremlagte forslag til ny organisasjonsstruktur i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN). Bakgrunnen for vår protokolltilførsel er: Flere av hovedprinsippene, blant annet å splitte faggruppene vil kunne føre til en betydelig økning av risikonivå samt på sikt en dårligere regularitet. UPN -ledelsen oppfordres til å endre standpunkt og komme til enighet med de ansatte.

– Vi synes det er uheldig at vi går videre i en prosess der bedriften og ansatte er grunnleggende uenige i en slik viktig sak, og håper at sommerferien kan få ledelsen på andre tanker, ” skriver ansattrepresentantene i bedriftsforsamlingen i en felles uttalelse.

– Støtter hovedlinjene
– Alle støtter totalpakken. Vi er imidlertid uenige når det gjelder organisering av vedlikehold offshore, kompetanseflytting og reduksjon av antall ansatte offshore, sier medlem i bedriftsforsamlingen, Arvid Færaas, til Petro.no.

Flertallet i bedriftsforsamlingen, hvor de ansatte har seks av 18 medlemmer, stilte seg imidlertid positiv til ledelsens forslag. Motstanden fra fagforeningene blir dermed stående som en protokolltilførsel – uten større praktisk betydning.

Forrige artikkelSvalbard-diplomati mot sin hensikt
Neste artikkelGullfaks-mannskap måtte i livbåtene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR