Spørsmålet om organisasjonsretten kommer til å bli et stridsspørsmål i forhandlingene om ny hovedavtale mellom LO og NHO, som startet tirsdag.,
NTB

– Et viktig tema for oss blir hvordan vi skal få opp andelen organiserte i Norge, både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi vil ha konkrete tiltak for å få flere organiserte, sier LO leder Gerd-Liv Valla.

LO-lederen hadde også med seg krav om at også uorganiserte må holde seg vekk fra jobben når LO er i streik. Ved flere streiker har bedrifter drevet videre med ansatte som ikke er organisert. Dette ønsker LO en slutt på, i første rekke fordi det gjør streik mindre effektivt som kampvåpen.

NHO-direktør Finn Bergesen sier seg enig i at det er en fordel med flest mulig organiserte på begge sider for å skape mest mulig ryddige forhold i arbeidslivet. Samtidig vil han at antallet organiserte i bedrifter med over 25 ansatte skal økes fra 10 til 20 prosent før de skal ha krav på tariffavtale.

– Dette er vi selvsagt rykende uenig i, sier Valla til NTB.

Tariffhopping
Et annet viktig spørsmål blir såkalt tariffhopping. Spørsmålet er blitt mer aktuelt i forbindelse med de store omstillingene i offentlig sektor. Når offentlige bedrifter omdannes til AS og melder seg inn i NHO, mister de ansatte sine opprinnelige tariffavtaler og taper ofte goder som de har hatt.

– Mange får dårligere arbeidsvilkår. Vi må ha nye bestemmelser om hvilken avtale som skal gjelde, sier LO-lederen.

LO ønsker at ansatte i fristilte offentlige bedrifter kan ta med seg den tariffavtalen de har.
Det tredje punktet LO-lederen nevnte før forhandlingene tok til for alvor tirsdag morgen var spørsmålet om konserntillitsvalgte. Et hovedspørsmål for LO er å sikre seg bedre innflytelse i konsernene og krever bedre arbeidsbetingelser for de tillitsvalgte.

– Det er viktig for oss, slår Valla fast.
I alt hadde hun med seg rundt 30 krav da hun kom til NHOs hovedkvarter. Forhandlingene skal være avsluttet 17. november.

Ikke tariff
Hovedavtalen er ingen tariffavtale og det er ingen fare for streik dersom de ikke blir enige om en ny avtale.

Både Bergesen og Valla karakteriserer avtalen som en avtale bygd på små skritts forbedringer. Valla er krystallklar på at arbeidslivet må reguleres gjennom avtaler og ikke gjennom lovverket.

Bergesen ville ikke kommentere Vallas uttalelser om kravene. Han ønsker seg imidlertid en enklere avtale enn dagens som er på 70-80 sider.

– Vi bør gjøre avtaleverket mer tilgjengelig, mer moderne og litt mindre detaljert, sier han.
Den første Hovedavtalen som ble inngått for 70 år siden var på tre sider. (©NTB)

Forrige artikkelNy ordre på skipsbygging til Aker
Neste artikkelMangelfull opplæring og uklar dokumentasjon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR