Britisk sokkel har kraftig fallende leteaktivitet, og 2009 ser ut til å være det minst aktive leteåret på fem år.

FALLER KRAFTIG: Leteaktiviteten på britisk sokkel
har falt 35 prosent fra 2008.

I løpet av 2009 ble totalt 78 lete- og avgrensingsbrønner påbegynt på britisk sokkel. Det representerer et fall på 35 prosent sammenlignet med 2008, og er på nivå med letaktiviteten i 2004, ifølge en Deloitte-rapport.

Antallet påbegynte letebrønner har nesten halvvert i løpet av 2009, og avgrensingsbrønner har et fall på 25 prosent fra 2008.

Det området som har hatt mest fallende aktivitet er de nordlige områdene av Nordsjøen i britisk sektor, med 65 prosent fall i påbegynte letebrønner fra 2008. Aktiviteten i den sørlige delen av Nordsjøen har falt med 60 prosent, mens sentrale deler har en nedgang på 47 prosent.

Deloitte-rapporten melder også at 2009 var et rekordår innen leting og avgrensing for norsk sokkel, med totalt 66 påbegynte brønner. Det representerer en 18 prosent økning fra 2008, og neste 15 prosent mer enn forrige rekordår i 1991.

73 prosent av de påbegynte brønnene var i Nordsjøen mens de gjenværende 27 prosentene var i Norskehavet.

Til tross for rekord ble ingen brønner påbegynt i Barentshavet, og det er heller ikke planlagt noen brønner der i nærmeste framtid.

– Det kan virke som selskapene foretrekker mindre prospekter med lavere risiko. Oljedirektoratets ressursrapport sluppet i september 2009 var ingen oppfordring til leteboringer i området, da de nedskalerte ressursanslaget for Barentshavet fra 1.030 millioner sm3 til 910 millioner sm3 oljeekvivalenter, skriver Deloitte i rapporten.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR