Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Aker BPs styring av risikoforhold knyttet til integrasjonsprosessen, arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Alvheim.

Tilsynet viste at endringer som følge av integrasjonsprosessen i Aker BP foreløpig har hatt begrenset påvirkning på Alvheim FPSO.

«Men integrasjonen har medført nye prosedyrer som det kunne være utfordrende å orientere seg i», skriver Ptil.

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene gjaldt styring av arbeidsmiljø, arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, hørselsskadelig støy, benzeneksponering og informasjon og opplæring i arbeidsmiljøforhold.

Du kan lese hele tilsynsrapporten her!

Forrige artikkelDanner ny allianse
Neste artikkelInvesteringer på over 120 milliarder – disse PUD-ene kommer i vinter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR