Petroleumstilsynet (Ptil) fant flere avvik og forbedringspunkt under tilsyn med Statoil sin håndtering av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Oseberg Øst.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 25. til 30. april 2016.

Målet med tilsynet var ifølge Ptil å vurdere hvordan selskapsledelsen involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsgrunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av driften i gjenværende levetid, som også inkluderer vurdering av teknisk tilstand, barrierestyring, vedlikehold og modifikasjoner.

Avvik

Det ble funnet fire avvik knyttet til samtidige operasjoner, trykkontrollutstyr, kommunikasjonsutstyr, og dataoverføring mellom Oseberg Øst og TSV.

Det første avviket gjaldt mangler ved vurdering av risiko forbundet med gjennomføring av samtidige aktiviteter.

Det var også avvik med BOP-kontrollsystemet, som ikke har blitt heloverhalt og resertifisert i løpet av de siste fem år.

Det var også mangler ved radioutstyr til bruk for kommunikasjon mellom Oseberg Øst og TSV, samt mangler ved dataoverføring mellom Oseberg Øst og TSV.

– Under intervjuene ble det opplyst at radiokommunikasjon mellom Oseberg Øst og TSV hadde manglende radiodekning i enkelte områder, heter det i tilsynsrapporten.

– Det fremkom også informasjon om at det var tidsforsinkelse på dataoverføringen mellom slampumper på TSV til borekabin på Oseberg Øst, som ville kunne ha stor betydning for sikkerheten i en brønnkontrollsituasjon, heter det videre.

Det ble også funnet fire forbedringspunkter knyttet til arbeidsmiljøforhold, styrende dokumenter i en trykkontrollsituasjon, teknisk tilstand og vedlikehold av offshorekraner og nødavstengningsventiler.

Statoil har fått frist av Ptil til 1. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelFlere rigger i drift
Neste artikkel«Maersk Resolve» terminert

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR