Petroleumstilsynet (Ptil) fant ingen regelbrudd under tilsynet med Skarvturreten, ConocoPhillips’ drift av feltrørledninger eller driften av rørledninger og anlegg på Ormen Lange og Nyhamna. På «Balder» ble det dog funnet brudd på kranregelverk.

Det var under tilsyn i løpet av høsten at Petroleumstilsynet så nærmere på styringen av vedlikeholdet og utførte kranmodifikasjoner på produksjonsskipet «Balder».

Ptil identifiserte et avvik fra regelverket om styring av barrierer og tre forbedringspunkter i tilknytning til utførte kranmodifikasjoner og løfteoperasjoner med kraner, kompetansestyring og vedlikeholdsstyring.

Lite å sette fingeren på

Det ble ført tilsyn med Skarvturreten i slutten av november ved Keppel-verftet i Singapore. Under tilsynet ble det lagt vekt på tilrettelegging av adkomst og materialhåndtering i driftsfasen. Ptil konkluderte med at tilrettelegging for tilkomst og håndtering av materialene stort sett var godt planlagt og gjennomført.

Ptil påpekte likevel at valget av utstyr og plasseringen av løfterør neppe er optimal med tanke på det værutsatte området fartøyet skal ligge i.

Tilsynet med ConocoPhillips’ drifting av rørledninger og undervannsanlegg ble ført som et møte, og Ptil skriver i tilsynsrapporten at de satt igjen med et godt inntrykk av selskapets styring av drift og inspeksjoner.

Tre punkter for forbedring på Ormen Lange og Nyhamna.

Ptil utførte også tilsyn på Ormen lange og Nyhamna i løpet av høsten. Ptil ønsket å se nærmere på Shells etterlevelse av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet innefor drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledningene på Ormen Lange, samt undervannsanleggene og styringen av dette fra land. Ptil fant ingen regelbrudd under tilsynet, men det ble identifisert tre områder med potensial for forbedring. Dette inkluderte kvalifisering av våtgassmålere, konsekvensvurdering av feil på feltinterne kontrollkabler samt alarmhåndtering.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR