I perioden 29.3. til 7.4.2017 førte Petroleumstilsynet tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Visund A.

Tilsynsaktiviteten identifiserte tre avvik fra regelverket knyttet til:

  • Avledningssystemet i sikringsventilarrangementet
  • Trykkontrollutstyr
  • Selskapets egen oppfølging og vurdering av vedlikehold, vedlikeholdseffektivitet og vedlikeholdshistorikk i boreanlegg

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Sertifisert brønnkontrollkompetanse for enkelte stillinger
  • Roller og krav til kompetanse vedrørende risikovurdering
  • Identifisering og beskrivelse av sikkerhetskritiske oppgaver
  • Informasjon til vernetjenesten
  • Informasjonsformidling og arbeidstakermedvirkning i forbindelse med endringsprosesser

I tilsynsrapporten skriver Ptil blant annet:

«Statoil har i liten grad gjennomført egne verifikasjoner av vedlikeholdsprogram og vedlikeholdseffektivitet, herunder kontroll på sviktmekanismer for boreanlegget på Visund. Det var svært begrenset tilgang til vedlikeholdshistorikk for enkeltkomponenter.»

Selskapet får også kritikk for manglende vedlikehold av kontrollsystemet for utblåsningsventil.

«Selskapet kunne ikke fremlegge dokumentasjon som verifiserte at BOP kontrollsystem på Visund hadde blitt heloverhalt og resertifisert siden det ble installert om bord, før innretningen ble tatt i bruk i 1999», skriver Ptil.

Hele tilsynsrapporten kan du lese her!

Forrige artikkelSlik vil Statoil bygge ut Askeladd i Barentshavet
Neste artikkelIKM Elektro vedlikeholder motorer på Goliat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR