I perioden 2.-23. november 2017 førte Ptil tilsyn med Statoils planer og utførelse for permanent plugging og forlating av brønner på Kvitebjørn.

Tilsynet har sett nærmere på om Statoil kan dokumentere at alle utfordringene er identifisert, risikovurdert og at nødvendige tiltak er etablert for å kunne gjennomføre permanent plugging av brønnene på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Tilsynet har i tillegg sett nærmere på hvordan Statoil forsikrer seg om at etablerte barrierer i brønnene er i henhold til regelverket, både med hensyn til plassering, lengde og godhet.

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag
  • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oversikt over historiske data.

Statoil har fått frist til 22. februar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelPlugget Varg 80 dager foran skjema, nå står Yme for tur
Neste artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 5

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR