Statoil har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore letebrønn 30/11-13.

Brønnen ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen, og er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland.

30/11-13 Beerenberg er planlagt boret ca. 9 km nord for brønnen 30/11-12 Askja South East og ca. 7,5 km sørøst for den planlagte brønnen Krafla Main Statfjord (som senere ble kansellert). Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 106 m MSL.

Boringen planlegges utført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta».

Hovedformålet med letebrønn 30/11-13 er å bekrefte kommersielle ressurser i Beerenberg-prospektet. Hovedreservoaret i Beerenberg er sandstein av Jura-alder. Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, vil et nedflanks sidesteg (30/11-13 A) bli boret.

Estimert maksimal varighet er satt til 37 døgn for hovedbrønnen og 26 døgn for sidesteget (30/11-13 A). Totalt gir dette en estimert maksimal varighet på 63 døgn. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 106 m MSL.

Datainnsamling vil bli gjennomført i henhold til eget program og brønnen vil bli plugget tilbake permanent.

Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Det norske oljeselskap ASA er eneste partner (50 prosent).

(Illustrasjon: Statoil)
(Illustrasjon: Statoil)

 

Forrige artikkelDropper Gina Krog og Ivar Aasen-kjøp
Neste artikkel– Ett skritt nærmere en «plug and play»-løsning på havbunnen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR