Faroe Petroleum har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore letebrønnen 31/7-1 Brasse i Nordsjøen.

Letebrønnen ligger i PL 740 i Nordsjøen, midt mellom Oseberg A og Brage – med en avstand på ca. 13 km til begge installasjonene. Letebrønn 31/7-1 Brasse ligger ca. 97 km fra norskekysten, med Øygarden som nærmeste punkt på land. Vanndypet er 118,6 m MSL på borelokasjon.

Brønnen skal bores med «Transocean Arctic.» Oppstart har tidligere vært satt til 15. mai 2016, og operasjonene er planlagt å vare 31 dager ved tørr brønn, og maksimalt 57 dager ved funn, inkludert logging, kjerneprøver og eventuelt sidesteg.

Primærmålene bor 31/7-1 Brasse er å undersøke tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Fensfjord sandsteinformasjonen i Viking gruppen, som ventes å inneholde gass og olje. Sekundærmålene er sandsteinformasjonene i Brentgruppen, samt sandsteinformasjonene Cook og Statfjord i Dunlingruppen.

Dersom letebrønnen er vellykket kan den knyttes tilbake til Brage, hvor Faroe har en eierandel på 14,3 prosent, alternativt til andre nærliggende installasjoner, ifølge selskapet.

31/7-1 Brasse vil ha en total dybdre på ca. 2750 m TVD/RKB inn i nedre del av Statfjord-formasjonen, både ved tørr brønn og funn.

Faroe har tidligere anslått brønnkostnadene etter skatt til å bli mindre enn GBP 2 millioner, tilsvarende NOK 26,36 millioner etter dagens kurs.

Les også: «Transocean Arctic» skal bore letebrønn for Faroe

Faroe Petroleum Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Core Energy er eneste partner med en andel på 50 prosent.

Forrige artikkelAGR med Det norske avtale
Neste artikkelHelikopterdeler sendes ut av landet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR