Statoil har fått lov til å bore under tobisens gyteperiode på Stjerne-feltet.

Av Lars Taraldsen

Tidligere i oktober skrev vi om Statoils andrefaseboring på Stjerne-feltet i Nordsjøen, som har vært planlagt fra slutten av oktober. Boringen hadde en planlagt varighet på omkring 350 dager. Men underveis dukket det opp utfordringer knyttet til at det samme området er gyteplass for tobisfisken. Den har gyteperiode fra midten av desember til midten av januar, og kunne ha stoppet Statoils boring.

LES OGSå:

Gytende småfisk kan gi Stjerne-smell til Statoil

Får lov til å bore
I et brev til Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) gikk det frem at Statoil fryktet borestopp denne måneden, med en estimert prislapp på 160 millioner kroner i riggleie, da dagratene ville fortsette å løpe, og riggen ikke kunne brukes til noe i mellomtiden.

I dag har Klif kommet til konklusjonen at Statoil får lov til å bore i tobisfiskens gyteperiode.

– Statoil har kommet med en tilleggsutredning, dette viser at støyen kommer til å ha et begrenset omfang, og slik vi ser det, kommer det ikke til å skade tobisbestanden, sier Hanne-Marie øren i Klif til Petro Media News.

I en melding som Klif kommer med i forbindelse med saken, er ordlyden det samme.

– Statoils planlagte boring på Stjerne-feltet skal gjennomføres på en slik måte at det ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for tobisbestanden. En ny rapport viser at støy fra boringen ikke truer tobis i området, og Statoil kan derfor gjennomføre boringen i tråd med strenge krav fra Klif, heter det i en avgjørelse fra direktoratet.

Må ikke medføre negative konsekvenser
Bakgrunnen for at Statoil får lov til å bore i området, er en rapport som Det norske veritas (DNV) har utarbeidet på oppdrag fra Statoil. I denne rapporten kommer man fram til at det først og fremst er støy som kunne vært et problem, og at det vil være lite støy fra selve boringen.

– Mesteparten av støyen vil komme fra servicefartøy og andre fartøy som deltar under operasjonen. Klif mener at støyen på feltet ikke vil føre til vesentlig skade for tobisbestanden, heter det i en melding om saken.

Kravet til Statoil er at boringen skal gjennomføres slik måte at den ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for tobis-bestanden.

– Klif mener at Veritas har gjort en grundig vurdering av den mulige støyen fra operasjoner på Stjerne-feltet, og vist at støykravet er innfridd. Samtidig har vi stilt strenge krav når det gjelder responstid ved eventuelle utslipp av olje. Tobis er en sårbar fiskeart som det er viktig å beskytte, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

Greenpeace: Skandale
Da Petro Media News først skrev om saken, var det mange som mente noe om hva det ville bety, om Statoil skulle få lov til å bore. Blant dem var Greenpeace-leder Truls Gulowsen. Han forutså at Statoil ville få tillatelsen, selv om han mener at det ville være galt.

– Det er helt åpenbart at de ikke burde få lov til å bore der. At tobisen gyter, er noe Statoil definitivt burde visst på forhånd. Jeg tror for så vidt at de visste om det, men så bruker de kostnadsargumentet til slutt, sa han til Petro Media News.

– Det vil være en skandale om de får lov til å bore, fortsatte Gulowsen.

Med dagens vedtak, er «skandalen» derfor nå et faktum.

Statoil: Tar det til etterretning
Statoil konstaterer at de som følge av dette kan bore i henhold til planen, og at riggen Songa Delta ikke behøver å være arbeidsledig i en måned. Men Statoil vil ikke vise de store gledesfølelsene rundt tillatelsen de har blitt gitt.

– Vi tar til etteretning at vi har fått tillatelse, med den begrunnelsen Klif har gitt. Det har konsekvensen at den opprinnelige boreplanen kan opprettholdes, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby til Petro Media News.

Riggen er forventet på lokasjon i løpet av neste uke.

På direkte spørsmål om Statoil er fornøyd med Klif sin avgjørelse, svarer Skauby:

– Vi tar det til etterretning, svarer han.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR