Statoil har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore letebrønnen 30/11-14 Slemmestad med sidesteg i Nordsjøen.

Letebrønnen 30/11-14 Slemmestad ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund kommune i Hordaland. Operatøren vil også muligens bore to sidesteg, 30/11-14 A Slemmestad nedflank og 30/11-14 B Haraldsplass.

Hovedformålet med letebrønn 30/11-14 er å bekrefte kommersielle ressurser i Slemmestad-prospektet. Hovedreservoaret i Slemmestad er sandstein av Jura-alder (Tarbert-formasjonen). Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, vil sidesteg 30/11-14 A Slemmestad nedflank bli boret.

For i tillegg å bekrefte kommersielle ressurser i det nærliggende Haraldsplass-prospektet, er det opsjon om å bore sidesteg 30/11-14 B Haraldsplass ut fra Slemmestad hovedbrønn. Hovedreservoaret i 30/11-14 B er sandstein av Jura-alder (Tarbert-formasjonen).

Boringen planlegges utført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta». Tidligst borestart har vært medio mai 2016, men riggen borer for tiden letebrønn 30/11-13 Beerenberg i samme lisens.

Ettersom Beerenberg ble spuddet 22. mai, med en estimert maksimal varighet er satt til 37 døgn for hovedbrønnen og 26 døgn for sidesteget, vil tidligst oppstart for 30/11-14 Slemmestad være i slutten av juni.

Estimert maksimal varighet er satt til 57 døgn for hovedbrønnen, 17 døgn for sidesteg 30/11-14 A og 30 døgn for sidesteg 30/11-14 B. Totalt gir dette en estimert maksimal varighet på 104 døgn.

Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 107 m MSL. Brønnen er lokalisert ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland.

Statoil er operatør i PL 272/PL 035 med en andel på 50 prosent. Det norske er eneste partner (50 prosent).

Forrige artikkelØkte utslipp for petroleumssektoren
Neste artikkelPålegg til COSL etter dødsulykken på «COSL Innovator»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR