Petroleumstilsynet har gitt Det norske samtykke til å ta i bruk eksisterende innretninger på feltene Alvheim, Vilje og Volund, samt det nye feltet Bøyla, i Nordsjøen.,Bakgrunnen for samtykket er at Det norske har kjøpt Marathon Oil Norge AS og selskapets eierandeler i lisenser på norsk sokkel.

Les mer: Det norske kjøper Marathon Oil Norge

Marathon sine operatørskap på feltene Alvheim , Vilje , Volund og Bøyla blir nå overført til Det norske.

Dato for overføring av operatørskapene er satt til 15. oktober 2014.

Endring av operatør innebærer at den nye operatøren må søke om samtykke til bruk av innretningene. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Petroleumstilsynets (Ptils) tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket. Samtykket er først og fremst basert på Ptils vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Alvheim
Olje- og gassfeltet Alvheim ligger i den midtre delen av Nordsjøen, vest for Heimdal og ved grensen til britisk sektor. Havdypet i området er 120-130 meter. Produksjonen på Alvheim startet i 2008. Feltet er bygget ut med et produksjonsskip, «Alvheim FPSO,» og havbunnsbrønner.

Oljen fra Alvheim blir eksportert med tankskip. Prosessert rikgass går via en rørledning fra Alvheim til rørsystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på den britiske kontinentalsokkelen.

Feltene Vilje og Volund er knyttet opp til Alvheim FPSO.

Vilje
Oljefeltet Vilje er et oljefelt i den midtre delen av Nordsjøen like nord for Heimdalfeltet. Havdypet i området er 120 meter. Feltet er bygget ut med to havbunnsbrønner og er knyttet til produksjonsskipet «Alvheim FPSO.»

Produksjonen på Vilje startet i 2008.

Volund
Oljefeltet Volund ligger i den midtre delen av Nordsjøen om lag ti kilometer sør for Alvheimfeltet. Havdypet i området er 120-130 meter. Feltet er bygget ut med et havbunnsanlegg med fire horisontale brønner og er knyttet til produksjonsskipet «Alvheim FPSO.»

Produksjonen på Volund startet i 2009.

Bøyla
Oljefeltet Bøyla ligger om lag 28 kilometer sør for Alvheimfeltet. Havdypet her er om lag 120 meter. Bøyla er planlagt utbygt som feltene Vilje og Volund med en havbunnsinnretning knyttet til «Alvheim FPSO.»

PUD for Bøyla ble godkjent i 2012. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2015.

Forrige artikkelNordlyset
Neste artikkelNytt prospekt ved Johan Sverdrup

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR