Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å lete i Johan Sverdrup Extension med Diamond-semien ”Ocean Vanguard.”

Letebrønnen 16/5-3 Johan Sverdrup Extension ligger på 108 meters havdyp i nordsjølisensen PL 502 , rett sør for Statoils PL 265 (Aldous Major/Johan Sverdrup) og øst for Lundins PL 501 (Avaldsnes/Johan Sverdrup) . Spuden skjer så snart riggen har avsluttet leteboring på Nanna , sannsynligvis i begynnelsen av februar.

Det vil først bli boret en pilotbrønn for å sjekke for grunn gass, deretter vil selve letebrønnen vil bli boret som en vertikal brønn. Formålet med boringen er primært å påvise hydrokarboner i Øvre Jura Draupne Formasjon, men man håper også å påvise tilstedeværelse, kvalitet og lateral utstrekning av Øvre Jura sandstein.

Total dybde for brønnen er satt til 1.993 meter, og boringen vil bli avsluttet i Draupne Formasjon. Siden referansebrønnene 16/2-6 og 16/2-6 T2 erfarte tap av sirkulasjon under boring av permeable Zechstein sedimenter, planlegges det ikke å bore inn i Zechstein Gruppen, og TD vil settes tidligere enn planlagt dersom man treffer på Zechstein grunnere enn forventet.

Ved funn skal fluidegenskaper og kommunikasjon med Johan Sverdrup funnet undersøkes. Nå har ikke operatøren planlagt noen geologiske sidesteg, men det vil bli utført såkalt by-pass kjerning. Boreoperasjonene er beregnet til 36 dager.

Partnere i lisensen er Statoil (operatør – 44.44 prosent eierandel), Petoro 33.33 prosent) og Det norske (22.22 prosent).

Forrige artikkelSelger Bergen Group Halsnøy
Neste artikkelFlere kontrakter til DOF Subsea

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR